2019

    Uchwała nr VI/116/2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kamienna Góra, przedstawionym wraz z projektem uchwały budżetowej Gminy Kamienna Góra na 2019 rok.

 

    Uchwała nr VI/117/2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Kamienna Góra projekcie budżetu Gminy Kamienna Góra na 2019 rok.

 

    Uchwała nr VI/118/2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Kamienna Góra przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej na 2019 rok.

 

Informacja wytworzona przez P. Samek dnia 24.05.2019 9:37
Opublikowana przez Paweł Samek dnia 24.05.2019 9:37. Odsłon 57, Wersja 2