Plan pracy

PLAN PRACY

KOMISJI FINANSOWO – GOSPODARCZEJ NA 2019 ROK

Wspólne posiedzenie komisji

23.01.2019r.

godz. 10:00

1. Otwarcie posiedzenia Komisji.

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

3. Przedstawienie Wieloletniego Planu Inwestycyjnego. Inwestycje realizowane    i do realizacji w gminie.

4. Opiniowanie projektów uchwał.

5. Sprawy różne.

22.02.2019r.

godz. 10:00

1. Otwarcie posiedzenia Komisji.

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

3. Informacja o realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Narkomanii za rok 2018.

4. Utrzymanie cmentarzy komunalnych, koszty i przychody.

5. Informacja dotycząca umorzeń podatków za rok 2018.

6. Gospodarka wodno – ściekowa – przychody i koszty oraz windykacja należności w 2018 r.

7. Opiniowanie projektów uchwał.

8. Sprawy różne.

 

22.03.2019 r.

godz. 10:00

1. Otwarcie posiedzenia Komisji.

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

3. Sprawozdanie finansowe z funkcjonowania Centrum Biblioteczno - Kulturalnego.

4. Analiza przychodów i kosztów funkcjonowania gospodarki odpadami za 2018 rok.

5. Utrzymanie świetlic wiejskich w 2018 roku.

6. Opiniowanie projektów uchwał.

7. Sprawy różne.

Wspólne posiedzenie komisji

19.04.2019r.

godz. 900

1. Otwarcieposiedzenia Komisji.

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

3. Informacja wójta o współpracy gminy z organizacji pozarządowymiw 2018.

4. Opiniowanie projektów uchwał.

5. Sprawy różne.

6. Wyjazd celem lustracji mienia gminnego.

Wspólne posiedzenie komisji

24 .05.2019r.

godz. 900

1. Otwarcie posiedzenia Komisji.

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

3. Przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2018 rok.

4. Zapoznanie się ze sprawozdaniem Regionalnej Izby Obrachunkowe.

5. Opiniowanie projektów uchwał.

6. Sprawy różne.

7. Wyjazd celem lustracji mienia gminnego.

 

 

21.06.2019 r.

 

godz. 10:00

1. Otwarcie posiedzenia Komisji.

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

3. Informacja w zakresie zarządzania kryzysowego i ochrony przeciw powodziowej w 2018 roku. Koszty bazy OSP za 2018 r.

4. Promocja gminy i turystyka.

5. Opiniowanie projektów uchwał.

6. Sprawy różne.

Lipiec

 

PRZERWA WAKACYJNA

 

23.08.2019 r.

godz. 10:00

 

1. Otwarcie posiedzenia Komisji.

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

3. Wykonanie budżetu Gminy za I półrocze 2019roku.

4. Opiniowanie projektów uchwał.

5. Sprawy różne.

6. Wyjazd do placówek szkolnych.

 

 

 

20.09.2019 r.

godz. 10:00

1. Otwarcie posiedzenia Komisji.

2.Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

3. Realizacja Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Kamienna Góra 2017 – 2021.

4. Opiniowanie projektów uchwał.

5. Sprawy różne.

 

25.10.2019 r.

godz. 10:00

 

1.Otwarcie posiedzenia Komisji.

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

3. Przyjęcie stawek podatkowych i opłat lokalnych na 2020 rok.

4. Założenia do budżetu gminy na 2020 rok.

5. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Kamienna Góra.

6. Opiniowanie projektów uchwał.

7. Sprawy różne.

 

22.11.2019 r.

godz. 10:00

1. Otwarcie posiedzenia Komisji.

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

3. Wyrażenie opinii w sprawie projektu budżetu na 2020 rok.

4. Opiniowanie projektów uchwał.

5. Sprawy różne.

 

06.12.2019 r.

godz. 10:00

1. Otwarcie posiedzenia Komisji. 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia. 3 Przygotowanie Planu Komisji na rok 2020.

2. Przygotowanie Sprawozdania z działalności komisji za 2019 rok.

3. Opiniowanie projektów uchwał. 6. Sprawy różne.

 

PRZEWODNICZĄCY

Komisji Finansowo – Gospodarczej

/-/ Andrzej Bilman

Informacja wytworzona przez P. Samek dnia 04.01.2018
Opublikowana przez Paweł Samek dnia 31.01.2019. Odsłon 1986, Wersja 7drukuj
Wersja : 1 2 3 4 5 6 7 
Początek strony