Plan pracy

PLAN PRACY

KOMISJI FINANSOWO – GOSPODARCZEJ NA 2017

18.01.2017 r.

godz. 12:00

 1. Otwarcie posiedzenia Komisji.

 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

 3. Przyjecie taryf w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków na rok 2017.

 4. Informacja dotycząca umorzeń podatków za rok 2016.

 5. Opiniowanie projektów uchwał.

 6. Sprawy różne.

15.02.2017 r.

godz. 12:00

 1. Otwarcie posiedzenia Komisji.

 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

 3. Analiza kosztów oświetlenia drogowego (od kiedy gminy weszła do grupy zakupowej). Koszty energii elektrycznej wszystkich budynków w zarządzie gminy (porównanie kosztów rok 2015 – 2016).

 4. Omówienie wyników audytu oświetlenia.

 5. Utrzymanie cmentarzy komunalnych, koszty i przychody.

 6. Opiniowanie projektów uchwał.

 7. Sprawy różne.

 

22.03.2017 r.

godz. 12:00

 1. Otwarcie posiedzenia Komisji.

 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

 3. Omówienie funduszu sołeckiego – na jakie zadania może być przeznaczony.

 4. Świetlice wiejskie i szatnie sportowe – przychody – koszty poniesione w 2016 roku.

 5. Podział środków finansowych na kulturę fizyczną i sport na rok 2017 oraz ocena wydatków dotacji za 2016 rok.

 6. Informacja o kosztach gminy związanych z serwisem informacyjnym INFO.

 7. Opiniowanie projektów uchwał.

 8. Sprawy różne.

19.04.2017 r.

godz. 12:00

 1. Otwarcie posiedzenia Komisji.

 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

 3. Informacja o działalności kulturalnej na terenie gminy – funkcjonowania CBK oraz bibliotek (analityka finansowa) za rok 2016.

 4. Informacja w zakresie funkcjonowania i finansowania (analiza finansowa) Gminnych Ochotniczych Straży Pożarnych. Informacja o zabezpieczeniu przeciwpowodziowym (potrzeby w tym zakresie).

 5. Informacja na temat planów budowy straży pożarnej w Pisarzowicach.

 6. Opiniowanie projektów uchwał.

 7. Sprawy różne.

 

24.05.2017 r.

godz. 12:00

 

 1. Otwarcie posiedzenia Komisji.

 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

 3. Zapoznanie się ze sprawozdaniem Regionalnej Izby Obrachunkowej.

 4. Przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2016 rok.

 5. Analiza kosztów i przychodów dotycząca gospodarki odpadami za 2016 r.

 6. Opiniowanie projektów uchwał.

 7. Sprawy różne.

21.06.2017 r.

godz. 12:00

 1. Otwarcie posiedzenia Komisji.

 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

 3. Utrzymanie dróg gminnych i koszty za 2016 rok. Informacja na temat ponoszonych kosztów zimowego utrzymania dróg w sezonie 2016 – 2017.

 4. Promocja gminy i turystyka.

 5. Koszty remontów nowo zakupionego budynku /od momentu zakupu do końca realizacji/ oraz koszty remontów budynku urzędu gminy za 2016 rok.

 6. Opiniowanie projektów uchwał.

 7. Sprawy różne.

Lipiec

 

PRZERWA WAKACYJNA

 

23.08.2017 r.

godz. 12:00

 

 1. Otwarcie posiedzenia Komisji.

 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

 3. Wykonanie budżetu Gminy za I półrocze 2017 roku.

 4. Analiza realizacji inwestycji za I półrocze 2017 rok.

 5. Opiniowanie projektów uchwał.

 6. Sprawy różne.

Wyjazd do placówek szkolnych.


20.09.2017 r.

godz. 12:00

 

 1. Otwarcie posiedzenia Komisji.

 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

 3. Informacja o stanie bazy placówek oświatowych oraz ocena funkcjonowania tychże placówek -przygotowanie do rozpoczęcia roku szkolnego 2017/2018.

 4. Analiza kosztów i przychodów gospodarki odpadami komunalnymi za I półrocze 2017.

 5. Opiniowanie projektów uchwał.

 6. Sprawy różne.


18.10.2017 r.

godz. 12:00

 

 1. Otwarcie posiedzenia Komisji.

 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

 3. Przyjęcie stawek podatkowych i opłat lokalnych na 2018 rok.

 4. Zatwierdzenie taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków na 2018 rok.

 5. Założenia do budżetu gminy na 2018 rok.

 6. Opracowanie tematów do planu pracy Komisji Finansowo-Gospodarczej na 2018 rok.

 7. Opiniowanie projektów uchwał.

 8. Sprawy różne.


22.11.2017 r.

godz. 12:00

 1. Otwarcie posiedzenia Komisji.

 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

 3. Wyrażenie opinii w sprawie projektu budżetu na 2018 rok.

 4. Opiniowanie projektów uchwał.

 5. Sprawy różne.


13.12.2017 r.

godz. 12:00

 1. Otwarcie posiedzenia Komisji.

 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

 3. Wypracowanie ostatecznej opinii do projektu uchwały budżetowej na 2018 rok.

 4. Opiniowanie projektów uchwał.

 5. Sprawy różne.

 

 

 

Przewodniczący Komisji Finansowo - Gospodarczej

/-/Robert Mikołajczyk

 

 

Informacja wytworzona przez dnia 16.02.2015
Opublikowana przez D. Sowa dnia 11.01.2017. Odsłon 1491, Wersja 4drukuj
Wersja : 1 2 3 4 
Początek strony