Ogłoszenia i obwieszczenia

INFORMACJA
INFORMACJA
więcej...
Aktualizacja: 17.08.2017 Utworzono: 17.08.2017
Obwieszczenie o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla p
Wójt Gminy Kamienna Góra informuje o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w miejscowości Krzeszów.
więcej...
Aktualizacja: 03.08.2017 Utworzono: 03.08.2017
Obwieszczenie Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 10 lipca 2017 r.
o przystąpieniu do sporządzenia uchwał Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa dolnośląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.
więcej...
Aktualizacja: 31.07.2017 Utworzono: 28.07.2017
Obwieszczenie Starostwa Powiatowego w Kamiennej Górze
o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych w ramach realizacji inwestycji pn.: „Przebudowa drogi gminnej dz. nr 546/1 W Przedwojowie”
więcej...
Aktualizacja: 27.07.2017 Utworzono: 27.07.2017
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego
Niezbędna korekta granic obszaru górniczego dla istniejącej kopalni dolomitu „Rędziny” w kategorii C1 i B w Rędzinach k/Pisarzowic gm. Kamienna Góra w związku z realizacją zapisów posiadanej koncesji nr 64/93 z dnia 29.04.
więcej...
Aktualizacja: 19.07.2017 Utworzono: 19.07.2017
Zawiadomienie
Niezbędna korekta granic obszaru górniczego dla istniejącej kopalni dolomitu „Rędziny” w kategorii C1 i B w Rędzinach k/Pisarzowic gm. Kamienna Góra w związku z realizacją zapisów posiadanej koncesji nr 64/93 z dnia 29.04.
więcej...
Aktualizacja: 19.07.2017 Utworzono: 19.07.2017
Zawiadomienie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach
Aktualizacja projektu budowlano-wykonawczego regulacji rzeki Bóbr w km 243+200 (most kolejowy) -1- 249+750 (ujście pot. Lesk) w miejscowości Marciszów.
więcej...
Aktualizacja: 08.06.2017 Utworzono: 07.06.2017
Informacja Zarządu Województwa Dolnośląskiego
o przystąpieniu do opracowania projektu uchwaty w sprawie Programu ochrony powietrza dla strefy dolnośląskiej z uwagi na stwierdzone przekroczenia poziomu dopuszczalnego pytu zawieszonego PM2,5
więcej...
Aktualizacja: 26.09.2016 Utworzono: 26.09.2016
Obwieszczenie Wójta Gminy Kamienna Góra z dnia 12.04.2016 r.
o terminie rozprawy administracyjnej otwartej dla społeczeństwa nstalacja do produkcji gruntu antropogenicznego i kompozytu mineralno – organicznego zlokalizowana na działce wg ewidencji gruntów i budynków nr 130  w obrębie Ptaszk
więcej...
Aktualizacja: 12.04.2016 Utworzono: 14.04.2016

archiwum... Początek strony