Ogłoszenia i obwieszczenia

Obwieszczenie Starosty Kamiennogórskiego
Obwieszczenie Starosty Kamiennogórskiego
więcej...
Aktualizacja: 18.04.2018 Utworzono: 18.04.2018
Obwieszczenie/Zawiadomienie z dnia 29.03.2018 r., znak: KROŚ.6220.6.2017 w sprawie wydania decyzji o
Obwieszczenie/Zawiadomienie z dnia 29.03.2018 r., znak: KROŚ.6220.6.2017 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Niezbędna korekta granic obszaru górniczego dla istniejącej kopalni dolomitu „R
więcej...
Aktualizacja: 30.03.2018 Utworzono: 30.03.2018
Obwieszczenie Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 10 lipca 2017 r.
o przystąpieniu do sporządzenia uchwał Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa dolnośląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.
więcej...
Aktualizacja: 31.07.2017 Utworzono: 28.07.2017
Zawiadomienie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach
Aktualizacja projektu budowlano-wykonawczego regulacji rzeki Bóbr w km 243+200 (most kolejowy) -1- 249+750 (ujście pot. Lesk) w miejscowości Marciszów.
więcej...
Aktualizacja: 08.06.2017 Utworzono: 07.06.2017
Obwieszczenie Wójta Gminy Kamienna Góra z dnia 12.04.2016 r.
o terminie rozprawy administracyjnej otwartej dla społeczeństwa nstalacja do produkcji gruntu antropogenicznego i kompozytu mineralno – organicznego zlokalizowana na działce wg ewidencji gruntów i budynków nr 130  w obrębie Ptaszk
więcej...
Aktualizacja: 12.04.2016 Utworzono: 14.04.2016

archiwum... Początek strony