Ogłoszenia i obwieszczenia

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonywanie in
więcej...
Aktualizacja: 20.10.2017 Utworzono: 20.10.2017
Obwieszczenie Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 29 września 2017
o przedłużeniu terminu składania uwag i wniosków do projektów uchwał Sejmiku Województwa Dolnośląskiego
więcej...
Aktualizacja: 12.10.2017 Utworzono: 12.10.2017
Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego w postaci wylotu typu brzegowego do rowu R-17 w km 1+250 jego biegu, na terenie działki nr 976 obręb Krzeszów, jak również na szczególne korzy
więcej...
Aktualizacja: 06.10.2017 Utworzono: 06.10.2017
Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie zabudowy rowu przydrożnego  drogi gminnej nr 114881 D w Szarocinie, położonego na działce nr 185/1 obręb Szarocin, gmina Kamienna Góra, na długości 8,0 m, rurociągiem o średnicy ? 500 mm, p
więcej...
Aktualizacja: 03.10.2017 Utworzono: 03.10.2017
Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego z dnia 21 września 2017 r.
 w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wznoszenie obiektów budowlanych oraz wykonanie innych robót związanych z budową oświetlenia drogowego drogi gminnej w miejscowości Janiszów
więcej...
Aktualizacja: 22.09.2017 Utworzono: 22.09.2017
Obwieszczenie Starostwa Powiatowego w Kamiennej Górze
Przebudowa drogi gminnej dz. nr 546/1 w Przedwojowie
więcej...
Aktualizacja: 08.09.2017 Utworzono: 08.09.2017
Obwieszczenie Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 10 lipca 2017 r.
o przystąpieniu do sporządzenia uchwał Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa dolnośląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.
więcej...
Aktualizacja: 31.07.2017 Utworzono: 28.07.2017
Zawiadomienie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach
Aktualizacja projektu budowlano-wykonawczego regulacji rzeki Bóbr w km 243+200 (most kolejowy) -1- 249+750 (ujście pot. Lesk) w miejscowości Marciszów.
więcej...
Aktualizacja: 08.06.2017 Utworzono: 07.06.2017
Informacja Zarządu Województwa Dolnośląskiego
o przystąpieniu do opracowania projektu uchwaty w sprawie Programu ochrony powietrza dla strefy dolnośląskiej z uwagi na stwierdzone przekroczenia poziomu dopuszczalnego pytu zawieszonego PM2,5
więcej...
Aktualizacja: 26.09.2016 Utworzono: 26.09.2016
Obwieszczenie Wójta Gminy Kamienna Góra z dnia 12.04.2016 r.
o terminie rozprawy administracyjnej otwartej dla społeczeństwa nstalacja do produkcji gruntu antropogenicznego i kompozytu mineralno – organicznego zlokalizowana na działce wg ewidencji gruntów i budynków nr 130  w obrębie Ptaszk
więcej...
Aktualizacja: 12.04.2016 Utworzono: 14.04.2016

archiwum... Początek strony