Ogłoszenia i obwieszczenia

Informacja Marszałka Województwa Dolnośląskiego w sprawie wydania pozwolenia zintegrowanego dla ins
W dniu 11.06.2018 r. wpłynęła do tut. Urzędu Gminy informacja Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 07.06.2018 r., znak: DOW-S-VI.7222.56.2017.HB dotycząca wydania decyzji Nr PZ 102.4/2018 z dnia 6 czerwca 2018 r., udzielającej Panu Sebastian
więcej...
Aktualizacja: 12.06.2018 Utworzono: 12.06.2018
TARYFY DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW
Urząd Gminy Kamienna Góra informuje, że Państwowe Gospodarstwa Wodne Wody Polskie opublikowało na swojej stronie BIP Decyzję Nr WR.RET.070.153.2018.JW zatwierdzającą taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ściekó
więcej...
Aktualizacja: 20.06.2018 Utworzono: 07.06.2018
Poprawa bezpieczeństwa pieszych w m. Szarocin – Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 367 poprzez budowę c
Obwieszczenie/zawiadomienie z dnia 25.05.2018 r. KROŚ.6220.10.2018 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środow
więcej...
Aktualizacja: 28.05.2018 Utworzono: 28.05.2018
Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kw
Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie ich swobodnego przepływu (tzw. RODO).
więcej...
Aktualizacja: 25.05.2018 Utworzono: 25.05.2018
Obwieszczenie Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 10 lipca 2017 r.
o przystąpieniu do sporządzenia uchwał Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa dolnośląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.
więcej...
Aktualizacja: 31.07.2017 Utworzono: 28.07.2017
Zawiadomienie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach
Aktualizacja projektu budowlano-wykonawczego regulacji rzeki Bóbr w km 243+200 (most kolejowy) -1- 249+750 (ujście pot. Lesk) w miejscowości Marciszów.
więcej...
Aktualizacja: 08.06.2017 Utworzono: 07.06.2017

archiwum... Początek strony