Ogłoszenia i obwieszczenia

Obwieszczenie Wójta Gminy Kamienna Góra z dnia 30.11.2017 r
znak: KROŚ.6220.14.2017 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Odkrywkowa eksploatacja i przeróbka piaskowca kwarcowego z udokumentowanego złoża „Krzeszówek I”
więcej...
Aktualizacja: 04.12.2017 Utworzono: 04.12.2017
Obwieszczenie Starosty Kamiennogórskiego z dnia 29 listopada 2017 r.
Obwieszczenie Starosty Kamiennogórskiego z dnia 29 listopada 2017 r., o wszczęciu postepowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
więcej...
Aktualizacja: 01.12.2017 Utworzono: 01.12.2017
Obwieszczenie Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 20 listopada 2017
zawiadamiające o przyjęciu przez Sejmik Województwa Dolnośląskiego uchwał w sprawie Programu ochrony powietrza dla województwa dolnośląskiego oraz możliwości zapoznania się z ich treścią.
więcej...
Aktualizacja: 01.12.2017 Utworzono: 01.12.2017
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KAMIENNA GÓRA z dnia 16.11.2017 r. znak: KROŚ.6220.14.2017
o wydaniu opinii przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu stwierdzającej potrzebę przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
więcej...
Aktualizacja: 17.11.2017 Utworzono: 17.11.2017
Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
Postępowanie w sprawie o  wydanie  pozwolenia  wodnoprawnego  na  wykonanie  urządzeń  wodnych  w  ramach inwestycji  pn.:  „Przebudowa  drogi  gminnej  nr  114897D  w&n
więcej...
Aktualizacja: 09.11.2017 Utworzono: 09.11.2017
Obwieszczenie z dnia 06.11.2017 r. o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu
o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn. „Niezbędna korekta granic obszaru górniczego dla ist
więcej...
Aktualizacja: 07.11.2017 Utworzono: 06.11.2017
Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonywanie in
więcej...
Aktualizacja: 20.10.2017 Utworzono: 20.10.2017
Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego w postaci wylotu typu brzegowego do rowu R-17 w km 1+250 jego biegu, na terenie działki nr 976 obręb Krzeszów, jak również na szczególne korzy
więcej...
Aktualizacja: 06.10.2017 Utworzono: 06.10.2017
Obwieszczenie Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 10 lipca 2017 r.
o przystąpieniu do sporządzenia uchwał Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa dolnośląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.
więcej...
Aktualizacja: 31.07.2017 Utworzono: 28.07.2017
Zawiadomienie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach
Aktualizacja projektu budowlano-wykonawczego regulacji rzeki Bóbr w km 243+200 (most kolejowy) -1- 249+750 (ujście pot. Lesk) w miejscowości Marciszów.
więcej...
Aktualizacja: 08.06.2017 Utworzono: 07.06.2017
Obwieszczenie Wójta Gminy Kamienna Góra z dnia 12.04.2016 r.
o terminie rozprawy administracyjnej otwartej dla społeczeństwa nstalacja do produkcji gruntu antropogenicznego i kompozytu mineralno – organicznego zlokalizowana na działce wg ewidencji gruntów i budynków nr 130  w obrębie Ptaszk
więcej...
Aktualizacja: 12.04.2016 Utworzono: 14.04.2016

archiwum... Początek strony