Ogłoszenia i obwieszczenia

Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarządu Zlewni w Lwówku Śląskim
w sprawie pozwolelnia wodnoprawnego na budowę urządzeń wodnych i odprowadzenie wód opadowych i roztopowych  w ramach zadania pn. "Poprawa bezpieczeństwa pieszych w m. Ogorzelec - wykonanie chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 367"
więcej...
Aktualizacja: 21.11.2018 Utworzono: 21.11.2018
Ogłoszenie o podstawowej kwocie dotacji dla przedszkoli w 2018 roku oraz statystycznej liczbie uczni
Ogłoszenie o podstawowej kwocie dotacji dla przedszkoli w 2018 roku oraz statystycznej liczbie uczniów.
więcej...
Aktualizacja: 29.10.2018 Utworzono: 29.10.2018
Obwieszczenie/zawiadomienie z dnia 11.07.2018 r. KROŚ.6220.6.2017
Obwieszczenie/zawiadomienie z dnia 11.07.2018 r. KROŚ.6220.6.2017 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia pn.: „Niezbędna korekta granic obszaru górniczego dla istniejącej kopalni dolomitu &bd
więcej...
Aktualizacja: 12.07.2018 Utworzono: 12.07.2018
Obwieszczenie Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 10 lipca 2017 r.
o przystąpieniu do sporządzenia uchwał Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa dolnośląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.
więcej...
Aktualizacja: 31.07.2017 Utworzono: 28.07.2017

archiwum... Początek strony