Ogłoszenia i obwieszczenia

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kamienna Góra z dnia 17.10.2018 r. o wydaniu decyzji o um
Na podstawie art. 10 i art.49 i art. 49a ustawy z dnia 14
więcej...
Aktualizacja: 17.10.2018 Utworzono: 17.10.2018
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu z dnia 10 października 2018 r
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu z dnia 10 października 2018 r
więcej...
Aktualizacja: 15.10.2018 Utworzono: 15.10.2018
Obwieszczenie Wójta Gminy Kamienna Góra z dnia 1.10.2018r.
Działając zgodnie z art. 49 i art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257) oraz art. 3 ust. 1 pkt. 11, art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r.
więcej...
Aktualizacja: 02.10.2018 Utworzono: 02.10.2018
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego
w sprawie wydania decyzji utrzymującej w mocy decyzje Starosty Kamiennogórskiego nr 111/18 z dnia 12.04.2018 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie chodnika na długości  233,22m - etap I w km 0+608 - 0+842, plano
więcej...
Aktualizacja: 02.10.2018 Utworzono: 02.10.2018
Obwieszczenia z dnia 24.08.2018 r. Burmistrza Miasta Kamienna Góra w sprawie wydania decyzji o środo
Obwieszczenia z dnia 24.08.2018 r. Burmistrza Miasta Kamienna Góra w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięć pn.: „ Budowa farmy fotowoltaicznej (instalacja nr 1, 2, 3 i 4) wraz z infrastrukturą techniczną n
więcej...
Aktualizacja: 11.09.2018 Utworzono: 11.09.2018
Z a w i a d o m i e n i e o wszczęciu postępowania administracyjnego
Zawiadomienieo wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielania zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu Gminy Kamienna Góra.
więcej...
Aktualizacja: 07.09.2018 Utworzono: 07.09.2018
Obwieszczenie/zawiadomienie z dnia 11.07.2018 r. KROŚ.6220.6.2017
Obwieszczenie/zawiadomienie z dnia 11.07.2018 r. KROŚ.6220.6.2017 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia pn.: „Niezbędna korekta granic obszaru górniczego dla istniejącej kopalni dolomitu &bd
więcej...
Aktualizacja: 12.07.2018 Utworzono: 12.07.2018
Obwieszczenie Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 10 lipca 2017 r.
o przystąpieniu do sporządzenia uchwał Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa dolnośląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.
więcej...
Aktualizacja: 31.07.2017 Utworzono: 28.07.2017

archiwum... Początek strony