Decyzje lokalizacji celu publicznego

Obwieszczenie Wójta Gminy Kamienna Góra
w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie oświetlenia drogowego, planowanej do realizacji na działkach nr 307, 337, 370 we wsi Czadrów.
więcej...
Aktualizacja: 15.02.2018 Utworzono: 15.02.2018
Obwieszczenie Wójta Gminy Kamienna Góra
w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Budowa stacji transformatorowej wraz z powiązaniami SN nN” przewidzianej do realizacji na działkach nr 92/5, 92/3, 96, 97, 262/1, 255, 254 we wsi Czarnów.
więcej...
Aktualizacja: 18.01.2018 Utworzono: 18.01.2018
Obwieszczenie Wójta Gminy Kamienna Góra
w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn. „Sieć gazowa średniego ciśnienia De 63 wraz z przyłączem De 25” przewidziana do realizacji na działkach nr cz. 1015/2 oraz 1013/7, 1013/8, 1013/23 we wsi Krzesz&oac
więcej...
Aktualizacja: 18.01.2018 Utworzono: 18.01.2018
Obwieszczenie Wójta Gminy Kamienna Góra
w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Budowa drogi serwisowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 367 w miejscowości Leszczyniec” przewidzianej do realizacji na działkach nr 336 i 335 we wsi Leszczyni
więcej...
Aktualizacja: 18.01.2018 Utworzono: 18.01.2018
Obwieszczenie Wójta Gminy Kamienna Góra
w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn. „Stacja bazowa telefonii komórkowej sieci PLAY o nazwie KMG3105 wraz z przyłączem energetycznym” przewidzianej do realizacji na działce nr 238/1 we wsi Leszczyniec
więcej...
Aktualizacja: 12.01.2018 Utworzono: 11.01.2018
Obwieszczenie Wójta Gminy Kamienna Góra
w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Przebudowa rozdzielni RS-16 Ptaszków wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną” przewidzianej do realizacji na działkach nr 303/2, 303/3, 306/1 we wsi Pta
więcej...
Aktualizacja: 03.01.2018 Utworzono: 03.01.2018

archiwum... Początek strony