Decyzje lokalizacji celu publicznego

Obwieszczenie Wójta Gminy Kamienna Góra
sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie oświetlenia drogowego, planowanego do realizacji przy ul. P. Brandla oraz M. Englera we wsi Krzeszów, na działkach nr 791/5, 784, 791/9, 792, 819.
więcej...
Aktualizacja: 17.10.2017 Utworzono: 17.10.2017
Obwieszczenie Wójta Gminy Kamienna Góra
w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej sieci PLAY o nazwie KMG3105 wraz z przyłączem energetycznym przewidzianej do realizacji na działce nr 238/1 we wsi
więcej...
Aktualizacja: 04.10.2017 Utworzono: 04.10.2017
Obwieszczenie Wójta Gminy Kamienna Góra
w sprawie zmiany decyzji Nr P/16/2017 Wójta Gminy Kamienna Góra, ustalajacej warunki lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na przebudowie dachu na budynku remizy strażackiej we wsi Krzeszów, ul. Kalwaria
więcej...
Aktualizacja: 04.10.2017 Utworzono: 04.10.2017
Obwieszczenie Wójta Gminy Kamienna Góra
lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie oświetlenia drogowego, planowanej do realizacji na działkach nr 307, 337, 370 we wsi Czadrów
więcej...
Aktualizacja: 04.10.2017 Utworzono: 04.10.2017
Obwieszczenie Wójta Gminy Kamienna Góra
w sprawie decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na przebudowie i modernizacji oczyszczalni ścieków w Krzeszowie, planowanych do realizacji na działkach nr 183/6, 184, 185, 186/1 we wsi Krzeszów oraz na działkach nr 391
więcej...
Aktualizacja: 21.09.2017 Utworzono: 21.09.2017
Obwieszczenie Wójta Gminy Kamienna Góra
w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na przebudowie dachu na budynku remizy strażackiej we wsi Krzeszów, ul. Kalwaria 4, dz. nr 687/1 wg ewidencji gruntów.
więcej...
Aktualizacja: 05.09.2017 Utworzono: 05.09.2017
Obwieszczenie Wójta Gminy Kamienna Góra
w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. „Modernizacja gazociągu średniego podwyższonego ciśnienia DN300/500, relacji Ścięgny – Czarny Bór, polegająca na montażu stacji redukcyjnej (redukcja ze średniego podwyższo
więcej...
Aktualizacja: 05.09.2017 Utworzono: 05.09.2017

archiwum... Początek strony