Decyzje lokalizacji celu publicznego

Obwieszczenie Wójta Gminy Kamienna Góra
Wójt Gminy Kamienna Góra na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. 2018 p
więcej...
Aktualizacja: 25.10.2019 Utworzono: 25.10.2019
O B W I E S Z C Z E N I E Wójt Gminy Kamienna Góra na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 ma
O B W I E S Z C Z E N I E   Wójt Gminy Kamienna Góra na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
więcej...
Aktualizacja: 01.10.2019 Utworzono: 01.10.2019

archiwum... Początek strony