Inne informacje

  1. Analiza zasadności przystąpienia do sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego i stopnia zgodności przewidywanych rozwiązań z ustaleniami studium dla terenu górniczego "Rędziny I", gmina Kamienna Góra.
  2. Analiza zasadności przystąpienia do sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego i stopnia zgodności przewidywanych rozwiązań z ustaleniami studium dla terenu górniczego "Ogorzelec  III", gmina Kamienna Góra.
  3. Analiza zasadności przystąpienia do sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego i stopnia zgodności przewidywanych rozwiązań z ustaleniami studium dla terenu górniczego "Ogorzelec IV" wraz z terenami sąsiednimi, gmina Kamienna Góra.
Informacja wytworzona przez A.Damasiewicz dnia 07.07.2011
Opublikowana przez A. Damasiewicz dnia 07.07.2011. Odsłon 2407, Wersja 1drukuj
Wersja : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Początek strony