Protokoły posiedzeń kadencja 2018 - 2023

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA
Numer: OS.0012.5.2019, Z dnia: 23.01.2019
P r o t o k ó ł wspólnego posiedzenia Komisji Rady Gminy Komisji Rewizyjnej, Komisji Finansowo – Gospodarczej, oraz Komisji Społecznej z dnia 23 stycznia 2019 r.
Informacja wytworzona przez dnia 15.02.2019.
Opublikowana przez A. Pawłowska dnia 15.02.2019 , wersja 1
Początek strony