Ogłoszenia o wyborze oferty

RI.7013.13.2018 Przebudowa dróg wew. w miejscowości Raszów
Przebudowa dróg wew. w miejscowości Raszów - unieważnienie postępowania
więcej...
Aktualizacja: 23.04.2018 Utworzono: 23.04.2018
RI.7013.2.1.2018 Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Krzeszowie
Przebudowa i modernizacją oczyszczalni ścieków w Krzeszowie - ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
więcej...
Aktualizacja: 11.04.2018 Utworzono: 11.04.2018
RI.7013.7.2018 Przebudowa budynku w Czadrowie na potrzeby inkubatora przedsiębiorczości.
Przebudowa i rozbudowa budynku w Czadrowie na potrzyby inkubatora przedziębiorczości oferującego szkoleniowe i doradcze wsparcie biznesuOgłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty.
więcej...
Aktualizacja: 09.04.2018 Utworzono: 09.04.2018
RI.7013.5.2018 Przebudowa drogi gminnej w Czadrowie
Przebudowa drogi gminnej nr 114833D  w Czadrowie - ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
więcej...
Aktualizacja: 06.03.2018 Utworzono: 06.03.2018

archiwum... Początek strony