2016

Uchwała nr I/234/2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 14 listopada 2016 r., w sprawie opinii o mozliwości spłaty przez Gminę Kamienna Góra kredytu długoterminowego w kwocie 1.000.000 złotych, z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań

Uchwała nr I/38/2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 29 stycznia 2016 w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Kamienna Góra przedstawionego w uchwale Gminy Kamienna Góra nr XVI/78/15 z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie budżetu Gminy Kamienna Góra na rok 2016.

Uchwała nr I/37/2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 29 stycznia 2016 w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu przedstawionej w uchwałach Rady Gminy Kamienna Góra nr XVI/79/15 z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kamienna Góra oraz nr XVI/78/15 z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie budżetu Gminy Kamienna Góra na rok 2016.

Uchwała nr I/262/2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 4 grudnia 2015 w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Kamienna Góra projekcie budżetu Gminy Kamienna Góra na 2016 rok.


Uchwała nr I/263/2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 4 grudnia 2015 opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kamienna Góra przedstawionej wraz z projektem uchwały budżetowej na rok 2016.

Uchwała nr I/270/2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 4 grudnia 2015 w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Kamienna Góra przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej na rok 2016.


Informacja wytworzona przez A. Wierciński dnia 21.11.2016
Opublikowana przez A. Wierciński dnia 21.11.2016. Odsłon 1956, Wersja 3drukuj
Wersja : 1 2 3 4 5 
Początek strony