Lp. Rodzaj Miejsce zmian Data Zmian dokonał
1 Zmieniono ogłoszenie: XII Sesja Rady Gminy Kamienna Góra - 25 wrzesień 2019 z dn. 11-10-2019 Ogłoszenia 11.10.2019 12:24 Paweł Samek
2 Zmieniono ogłoszenie: XII Sesja Rady Gminy Kamienna Góra - 25 wrzesień 2019 z dn. 11-10-2019 Ogłoszenia 11.10.2019 12:23 Paweł Samek
3 Dodano ogłoszenie: Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Jeleniej Górze z dnia 24 września 2019 r. znak: z dn. 10-10-2019 Ogłoszenia 10.10.2019 12:27 Paweł Samek
4 Dodano przetarg :KROŚ,271.3.2019 Przebudowa dachu wraz z kominami Ogorzelec 80 z dn. 10-10-2019 Przetargi 10.10.2019 10:03 G. Jakóbczyk
5 Zmieniono wiadomość: Kierownicy jednostek podległych Wiadomości 07.10.2019 14:59 Paweł Samek
6 Zmieniono wiadomość: Pracownicy Urzędu Gminy Wiadomości 07.10.2019 14:58 Paweł Samek
7 Dodano ogłoszenie: Uchawła nr VI/36/2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 23 kwie z dn. 07-10-2019 Ogłoszenia 07.10.2019 14:04 Paweł Samek
8 Dodano ogłoszenie: Uchawła nr VI/70/2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 18 wrze z dn. 07-10-2019 Ogłoszenia 07.10.2019 14:03 Paweł Samek
9 Dodano ogłoszenie: Uchawła nr VI/65/2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 4 wrześ z dn. 07-10-2019 Ogłoszenia 07.10.2019 14:02 Paweł Samek
10 Dodano ogłoszenie: Uchawła nr VI/71/2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 18 wrze z dn. 07-10-2019 Ogłoszenia 07.10.2019 14:00 Paweł Samek
11 Dodano ogłoszenie: Wójt Gminy Kamienna Góra ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Finansowym z dn. 04-10-2019 Ogłoszenia 04.10.2019 14:35 Paweł Samek
12 Zmieniono wiadomość: 2019 Wiadomości 03.10.2019 11:01 D. Sowa
13 Dodano ogłoszenie: O B W I E S Z C Z E N I E Wójt Gminy Kamienna Góra na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 ma z dn. 01-10-2019 Ogłoszenia 01.10.2019 9:07 Paweł Samek
14 Zmieniono wiadomość: Mieszkańcy gminy Wiadomości 26.09.2019 14:02 Paweł Samek
15 Zmieniono wiadomość: Mieszkańcy gminy Wiadomości 26.09.2019 13:51 Paweł Samek

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  z 642  prawy

Do druku Początek strony