Lp. Rodzaj Miejsce zmian Data Zmian dokonał
1 Dodano protokół : Protokoły obrad Rady Gminy Kamienna Góra nr. Protokoły 21.08.2019 8:57 A. Pawłowska
2 Dodano protokół : Protokoły posiedzeń kadencja 2018 - 2023 nr. Protokoły 21.08.2019 8:48 A. Pawłowska
3 Dodano ogłoszenie: Imienny wykaz głosowań 19.08.2019 z dn. 20-08-2019 Ogłoszenia 20.08.2019 7:57 Paweł Samek
4 Zmieniono ogłoszenie: Petycja nr 6 z dnia 22.05.2019 r. z dn. 14-08-2019 Ogłoszenia 14.08.2019 14:33 Paweł Samek
5 Zmieniono ogłoszenie: Petycja nr 7 z dnia 28.05.2019 r. z dn. 14-08-2019 Ogłoszenia 14.08.2019 14:33 Paweł Samek
6 Dodano protokół : Protokoły posiedzeń kadencja 2018-2023 nr. Protokoły 07.08.2019 12:19 A. Pawłowska
7 Dodano ogłoszenie: Obwieszczenie/Zawiadomienie z dnia 31.07.2019 r. o przewidywanym nowym terminie załatwienia sprawy w z dn. 01-08-2019 Ogłoszenia 01.08.2019 13:32 Paweł Samek
8 Dodano ogłoszenie: Obwieszczenie z dnia 24.07.2019 r., znak: KUZ.424.99.3.2019.JA Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody z dn. 31-07-2019 Ogłoszenia 31.07.2019 10:46 Paweł Samek
9 Dodano ogłoszenie: Obwieszczenie/Zawiadomienie z dnia 31.07.2019 r. o przewidywanym nowym terminie załatwienia sprawy w z dn. 31-07-2019 Ogłoszenia 31.07.2019 9:01 Paweł Samek
10 Dodano ogłoszenie: Obwieszczenie/Zawiadomienie z dnia 29.07.2019 r. o wydaniu decyzji znak: KROŚ.6220.4.2019 o umorzeni z dn. 31-07-2019 Ogłoszenia 31.07.2019 8:23 Paweł Samek
11 Zmieniono wiadomość: Studium Uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy - w opracowaniu Wiadomości 25.07.2019 7:38 E. Bortnowska
12 Dodano pozycję menu: Studium Uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy - w opracowaniu Menu 25.07.2019 7:17 D. Sowa
13 Dodano ogłoszenie: RI.7031.1.2019 Zimowe utrzymanie dróg gminy Kamienna Góra w sezonie 2019/2020 z dn. 24-07-2019 Ogłoszenia 24.07.2019 9:04 G. Jakóbczyk
14 Zmieniono ogłoszenie: Obwieszczenie/Zawiadomienie z dnia 22.07.2019 r.w sprawie postępowania o wydanie decyzji o środowisk z dn. 23-07-2019 Ogłoszenia 23.07.2019 14:00 Paweł Samek
15 Zmieniono ogłoszenie: Obwieszczenie/Zawiadomienie z dnia 22.07.2019 r.w sprawie postępowania o wydanie decyzji o środowisk z dn. 23-07-2019 Ogłoszenia 23.07.2019 14:00 Paweł Samek

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  z 637  prawy

Do druku Początek strony