Lp. Rodzaj Miejsce zmian Data Zmian dokonał
1 Dodano ogłoszenie: Imienny wykaz głosowań 26.06.2019 z dn. 26-06-2019 Ogłoszenia 26.06.2019 12:46 Paweł Samek
2 Dodano ogłoszenie: Informacja o wynikach naboru na stanowisko Kierownika referatu Komunalnego, Rolnictwa i Ochrony Środ z dn. 25-06-2019 Ogłoszenia 25.06.2019 13:44 Paweł Samek
3 Zmieniono ogłoszenie: Lista kandydatów spełniających wymagania formalne - Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Centrum B z dn. 25-06-2019 Ogłoszenia 25.06.2019 11:47 D. Sowa
4 Zmieniono ogłoszenie: Lista kandydatów spełniających wymagania formalne - nabór na stanowisko Kierownika referatu Komunal z dn. 25-06-2019 Ogłoszenia 25.06.2019 11:44 D. Sowa
5 Dodano ogłoszenie: Lista kandydatów spełniających wymagania formalne z dn. 25-06-2019 Ogłoszenia 25.06.2019 11:44 D. Sowa
6 Zmieniono ogłoszenie: RI. 7031.1.2019 Zimowe utrzymanie dróg gminy Kamienna Góra w sezonie zomowym 2019/2020 z dn. 25-06-2019 Ogłoszenia 25.06.2019 7:35 G. Jakóbczyk
7 Dodano ogłoszenie: Lista kandydatów spełniających wymagania formalne - nabór na stanowisko Kierownika referatu Komunal z dn. 24-06-2019 Ogłoszenia 24.06.2019 14:36 Paweł Samek
8 Dodano ogłoszenie: RI. 7031.1.2019 Zimowe utrzymanie dróg gminy Kamienna Góra w sezonie zomowym 2019/2020 z dn. 24-06-2019 Ogłoszenia 24.06.2019 13:17 G. Jakóbczyk
9 Zmieniono ogłoszenie: Obwieszczenie z dnia 21.06.2019 r. Wójta Gminy Kamienna Góra o nowym terminie załatwienie sprawy wyd z dn. 24-06-2019 Ogłoszenia 24.06.2019 7:30 Paweł Samek
10 Dodano ogłoszenie: Sprawozdanie z rozpatrzony w roku 2018 petycji. Roczna zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych z dn. 21-06-2019 Ogłoszenia 21.06.2019 11:49 Paweł Samek
11 Dodano ogłoszenie: Obwieszczenie z dnia 21.06.2019 r. Wójta Gminy Kamienna Góra o nowym terminie załatwienie sprawy wyd z dn. 21-06-2019 Ogłoszenia 21.06.2019 11:47 Paweł Samek
12 Zmieniono ogłoszenie: Petycja nr 7 z dnia 28.05.2019 r. z dn. 21-06-2019 Ogłoszenia 21.06.2019 8:02 Paweł Samek
13 Dodano ogłoszenie: Petycja nr 7 z dnia 28.05.2019 r. z dn. 21-06-2019 Ogłoszenia 21.06.2019 8:01 Paweł Samek
14 Zmieniono przetarg :Ri.7013.1.2019 Zimowe utrzymanie dróg gminy Kamienna Góra w sezonie 2019/2020 z dn. 18-06-2019 Przetargi 18.06.2019 10:19 G. Jakóbczyk
15 Dodano ogłoszenie: Obwieszczenie z dnia 07.06.2019 r. PGW Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Lwówku Śląskim, znak: WR.ZUZ.3. z dn. 18-06-2019 Ogłoszenia 18.06.2019 9:23 Paweł Samek

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  z 633  prawy

Do druku Początek strony