Statystyki odwiedzin Biuletynu
Urząd Gminy>Zamówienia publiczne>Przetargi nieograniczone  37886
>Urząd Gminy>Ogłoszenia i obwieszczenia  30097
Urząd Gminy>Zamówienia publiczne>Ogłoszenia o wyborze oferty  15444
Prawo Lokalne>Uchwały Rady Gminy do roku 2012>Kadencja 2002-2006  11107
>Urząd Gminy>Praca w urzędzie  11091
Prawo Lokalne>Uchwały Rady Gminy do roku 2012>Kadencja 2006-2010  8392
Urząd Gminy>Referaty>ROZWOJU I INFRASTRUKTURY (RI)  7090
Urząd Gminy>Referaty>REFERAT KOMUNALNY, ROLNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA (KROŚ)  6899
Urząd Gminy>Referaty>REFERAT FINANSOWY (FN)  6371
>Informacje publiczne>Przetargi Nieograniczone  6060
Komisje>Rewizyjna>Protokoły posiedzień kadencja 2014-2018  5565
>Urząd Gminy>Adres  5493
Organizacja>Rada Gminy>Protokoły sesji Rady Gminy kadencja 2014-2018  5322
Urząd Gminy>Referaty>REFERAT WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI (WiK)  5291
Prawo Lokalne>Podatki i opłaty lokalne>Zwolnienia z podatków i opłat.  5290
>Prawo Lokalne>Budżet Gminy 2011  4885
Prawo Lokalne>Uchwały Rady Gminy do roku 2012>Kadencja 2010-2014  4800
Organizacja>Rada Gminy>Protokoły sesji Rady Gminy kadencja 2006-2010  4620
>Zamówienia publiczne>Przetargi  4582
Urząd Gminy>Zamówienia publiczne>Informacja o złożonych ofertach  4482
Prawo Lokalne>Gospodarka przestrzenna>Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego - w opracowaniu.  4460
Urząd Gminy>Referaty>REFERAT ORGANIZACYJNO – SPOŁECZNY (OS)  4454
Informacje publiczne>Organizacje pozarządowe>Konkursy ofert  4391
Organizacja>Rada Gminy>Protokoły sesji Rady Gminy kadencja 2010-2014  4294
>Informacje publiczne>Mienie komunalne  4196
>Organizacja>Sekretarz Gminy  4107
Organizacja>Jednostki organizacyjne>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  3988
Informacje publiczne>Rejestry, ewidencje i archiwa>Rejestry, ewidencje i archiwa  3968
Komisje>Komisja Finansowo-Gospodarcza>Protokoły posiedzień kadencja 2006-2010  3944
>Organizacja>Z-ca Wójta  3931
Organizacja>Rada Gminy>Skład Osobowy Rady Gminy  3879
Komisje>Społeczna>Protokoły posiedzeń kadencja 2006-2010  3878
>Urząd Gminy>Regulamin organizacyjny urzędu  3853
Komisje>Rewizyjna>Protokoły posiedzień kadencja 2010-2014  3818
Prawo Lokalne>Zarządzenia Wójta Gminy do roku 2012>Zarządzenia 2010  3787
>Organizacja>Skarbnik Gminy  3759
>Zamówienia publiczne>Zamówienia publiczne  3759
Komisje>Komisja Finansowo-Gospodarcza>Protokoły posiedzeń kadencja 2010-2014  3730
Informacje publiczne>Plany, programy strategie>Strategia Rozwoju Gminy  3718
Komisje>Społeczna>Protokoły posiedzień kadencja 2014-2018  3707
Komisje>Społeczna>Protokoły posiedzień kadencja 2010-2014  3694
Komisje>Komisja Finansowo-Gospodarcza>Protokoły posiedzień kadencja 2014-2018  3676
Informacje publiczne>Organizacje pozarządowe>Program współpracy Gminy Kamienna Góra z NGO  3665
Prawo Lokalne>Gospodarka przestrzenna>Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego - aktualne.  3578
Prawo Lokalne>Gospodarka przestrzenna>Decyzje lokalizacji celu publicznego  3453
>Urząd Gminy>Skargi i wnioski  3442
>Informacje publiczne>Inne informacje  3254
Informacje publiczne>Plany, programy strategie>Plan Gospodarki Niskoemisyjnej  3193
Prawo Lokalne>Zarządzenia Wójta Gminy do roku 2012>Zarządzenia 2011  3190
Prawo Lokalne>Gospodarka przestrzenna>Studium Uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy  3183
Organizacja>Jednostki organizacyjne>Przedszkole Publiczne w Krzeszowie  3127
Informacje publiczne>Ochrona środowiska>Publicznie dostępny wykaz danych  3083
>Informacje publiczne>Informacje nieudostępnione  3048
Organizacja>Jednostki organizacyjne>Zespół Szkół w Pisarzowicach  3022
Organizacja>Jednostki organizacyjne>Szkoła Podstawowa w Krzeszowie  2988
Organizacja>Wójt Gminy>Informacja o wyborze  2944
Organizacja>Jednostki organizacyjne>Szkoła Podstawowa w Szarocinie  2936
Organizacja>Rada Gminy>Plany pracy  2905
>Informacje publiczne>Mieszkańcy gminy  2880
>Informacje publiczne>Dostęp do informacji publicznej  2863
Prawo Lokalne>Zarządzenia Wójta Gminy do roku 2012>Zarządzenia 2009  2861
Organizacja>Jednostki pomocnicze>Sołectwo Ogorzelec  2840
>Urząd Gminy>Informacja o gminie  2807
Prawo Lokalne>Statut gminy>Statut Gminy Kamienna Góra  2774
Organizacja>Jednostki organizacyjne>Szkoła Podstawowa w Ptaszkowie  2772
Informacje publiczne>Plany, programy strategie>Projekt założeń do planu zaopatrzenia gminy Kamienna Góra w ciepło  2725
>Urząd Gminy>Elektroniczna Skrzynka Podawcza  2712
Prawo Lokalne>Zarządzenia Wójta Gminy do roku 2012>Zarządzenia 2007  2711
Komisje>Społeczna>Skład komisji  2703
Informacje publiczne>Petycje>Petycje  2702
Organizacja>Jednostki organizacyjne>Zespół Obsługi Placówek Oświatowych  2638
Prawo Lokalne>Zarządzenia Wójta Gminy do roku 2012>Zarządzenia 2008  2629
Organizacja>Rada Gminy>Prezydium Rady Gminy  2603
Organizacja>Jednostki pomocnicze>Sołectwo Czarnów  2561
>Urząd Gminy>Metryczka  2551
Organizacja>Jednostki pomocnicze>Wykaz sołtysów kadencji 2018-2023  2544
Organizacja>Jednostki pomocnicze>Sołectwo Szarocin  2538
Organizacja>Jednostki pomocnicze>Sołectwo Pisarzowice  2532
Urząd Gminy>Samodzielne stanowiska>d/s gospodarki przestrzennej GP  2526
>O Biuletynie>Redakcja  2513
Informacje publiczne>Rejestry, ewidencje i archiwa>Wykaz placówek posiadających zezwolenia na sprzedaż alkoholu  2491
Organizacja>Jednostki pomocnicze>Sołectwo Krzeszów  2488
>Prawo Lokalne>Baza aktów własnych - od roku 2013  2488
Prawo Lokalne>Zarządzenia Wójta Gminy do roku 2012>Zarządzenia 2012  2467
>Informacje publiczne>Protokoły kontroli  2457
Organizacja>Jednostki pomocnicze>Sołectwo Czadrów  2453
Prawo Lokalne>Gospodarka przestrzenna>Inne informacje  2407
Organizacja>Jednostki pomocnicze>Sołectwo Janiszów  2405
>Informacje publiczne>Gospodarka odpadami komunalnymi  2401
Informacje publiczne>Wybory i referenda>Wybory ławników sądowych 2012-2015  2370
Organizacja>Jednostki pomocnicze>Sołectwo Jawiszów  2313
Organizacja>Jednostki pomocnicze>Sołectwo Ptaszków  2294
Organizacja>Jednostki pomocnicze>Sołectwo Raszów  2286
Budżet Gminy>Wykonanie budżetu>2011  2283
Organizacja>Jednostki pomocnicze>Sołectwo Debrznik  2275
Organizacja>Jednostki pomocnicze>Sołectwo Rędziny  2274
Organizacja>Jednostki pomocnicze>Sołectwo Przedwojów  2273
Organizacja>Jednostki pomocnicze>Sołectwo Leszczyniec  2270
Organizacja>Jednostki pomocnicze>Sołectwo Gorzeszów  2267
Oświadczenia Majątkowe>2011>Radni  2249
Organizacja>Jednostki pomocnicze>Sołectwo Dobromyśl  2241
Organizacja>Jednostki pomocnicze>Sołectwo Kochanów  2227
Komisje>Rewizyjna>Skład komisji  2226
Informacje publiczne>Rejestry, ewidencje i archiwa>Wykaz zabytków  2223
Oświadczenia Majątkowe>2008>Pracownicy Urzędu Gminy  2205
Organizacja>Jednostki pomocnicze>Sołectwo Olszyny  2201
Komisje>Komisja Finansowo-Gospodarcza>Skład komisji  2192
Komisje>Rewizyjna>Plany pracy  2181
Komisje>Komisje wspólne>Protokoły posiedzień kadencja 2014-2018  2177
Komisje>Społeczna>Plany pracy  2171
Organizacja>Jednostki pomocnicze>Sołectwo Lipienica  2157
Organizacja>Jednostki organizacyjne>Centrum Biblioteczno - Kulturalne Gminy Kamienna Góra  2155
Prawo Lokalne>Budżet Gminy>2014  2153
Prawo Lokalne>Budżet Gminy>2013  2133
Organizacja>Jednostki pomocnicze>Sołectwo Krzeszówek  2130
Oświadczenia Majątkowe>2007>Radni  2108
Oświadczenia Majątkowe>2011>Pracownicy Urzędu Gminy  2108
Urząd Gminy>Język Migowy w Urzędzie>Pomoc dla osób niesłyszących  2103
Oświadczenia Majątkowe>2007>Pracownicy Urzędu Gminy  2092
Informacje publiczne>Ochrona środowiska>Protokół z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  2087
Informacje publiczne>Rejestry, ewidencje i archiwa>Rejestr instytucji kultury  2086
Oświadczenia Majątkowe>2003>Pracownicy Urzędu Gminy  2079
Urząd Gminy>Zamówienia publiczne>Plany zamówień  2059
Urząd Gminy>Samodzielne stanowiska>d/s obywatelskich SO  2049
Oświadczenia Majątkowe>2003>Radni  2038
Oświadczenia Majątkowe>2007>Kierownicy jednostek podległych  2019
Organizacja>Wójt Gminy>Plan narad  2017
Oświadczenia Majątkowe>2005>Pracownicy Urzędu Gminy  2002
Prawo Lokalne>Budżet Gminy>2015  1998
Oświadczenia Majątkowe>2006>Kierownicy jednostek podległych  1994
Oświadczenia Majątkowe>2014>Radni  1990
Oświadczenia Majątkowe>2010>Radni  1972
Oświadczenia Majątkowe>2010> Pracownicy Urzędu Gminy  1963
>Prawo Lokalne>Gospodarka przestrzenna  1954
Oświadczenia Majątkowe>2006>Pracownicy Urzędu Gminy  1944
Oświadczenia Majątkowe>2013>Pracownicy Urzędu Gminy  1939
Oświadczenia Majątkowe>2005>Kierownicy jednostek podległych  1933
Oświadczenia Majątkowe>2012>Pracownicy Urzędu Gminy  1932
Oświadczenia Majątkowe>2006>Radni  1926
Informacje publiczne>Organizacje pozarządowe>Sprawozdania  1917
Prawo Lokalne>Budżet Gminy>2016  1917
Oświadczenia Majątkowe>2014>Kierownicy jednostek podległych  1897
Oświadczenia Majątkowe>2009>Kierownicy jednostek podległych  1890
Oświadczenia Majątkowe>2011>Kierownicy jednostek podległych  1885
Prawo Lokalne>Budżet Gminy>2017  1885
Organizacja>Jednostki organizacyjne>Zespół Obsługi Jednostek Gminy Kamienna Góra  1882
Oświadczenia Majątkowe>2008>Radni  1880
Komisje>Komisja Finansowo-Gospodarcza>Plan pracy  1864
Informacje publiczne>Wybory i referenda>Wybory ławników sądowych 2016-2019  1861
Oświadczenia Majątkowe>2016> Pracownicy Urzędu Gminy  1855
Oświadczenia Majątkowe>2015>Pracownicy Urzędu Gminy  1839
Oświadczenia Majątkowe>2013>Radni  1831
Prawo Lokalne>Budżet Gminy>2012  1831
Oświadczenia Majątkowe>2003>Kierownicy jednostek podległych  1830
>O Biuletynie>Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej  1828
Urząd Gminy>Samodzielne stanowiska>d/s organizacyjnych ORG  1823
Wybory i referenda>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2015>Obwieszczenia wyborcze  1819
Oświadczenia Majątkowe>2004>Pracownicy Urzędu Gminy  1817
Informacje publiczne>Organizacje pozarządowe>Rada Pożytku Publicznego  1805
Oświadczenia Majątkowe>2005>Radni  1784
Budżet Gminy>Wykonanie budżetu>2012  1775
Budżet Gminy>Wykonanie budżetu>2010  1768
>Informacje publiczne>Polityka prywatności  1768
Oświadczenia Majątkowe>2015>Radni  1764
Oświadczenia Majątkowe>2008>Kierownicy jednostek podległych  1741
Oświadczenia Majątkowe>2009>Pracownicy Urzędu Gminy  1735
Wybory i referenda>Wybory do Sejmu RP i Senatu RP 2015>Obwieszczenia wyborcze  1730
Oświadczenia Majątkowe>2009>Radni  1711
Budżet Gminy>Sprawozdania kwartalne>2013  1707
Urząd Gminy>Samodzielne stanowiska>d/s społecznych SP  1703
Budżet Gminy>Wykonanie budżetu>2015  1703
Oświadczenia Majątkowe>2004>Radni  1699
Oświadczenia Majątkowe>2010> Kierownicy jednostek podległych  1696
Prawo Lokalne>Budżet Gminy>2011  1678
Oświadczenia Majątkowe>2013>Kierownicy jednostek podległych  1677
Oświadczenia Majątkowe>2016>Kierownicy jednostek podległych  1677
Budżet Gminy>Wykonanie budżetu>2014  1675
Wybory i referenda>Referendum ogólnokrajowe 2015>Obwieszczenia  1654
Oświadczenia Majątkowe>2012>Radni  1653
Oświadczenia Majątkowe>2012>Kierownicy jednostek podległych  1653
Budżet Gminy>Sprawozdania kwartalne>2012  1631
Budżet Gminy>Wykonanie budżetu>2013  1625
Oświadczenia Majątkowe>2004>Kierownicy jednostek podległych  1623
Budżet Gminy>Sprawozdania kwartalne>2015  1620
Oświadczenia Majątkowe>2014> Pracownicy Urzędu Gminy  1618
Urząd Gminy>Samodzielne stanowiska>Informacja zbiorcza o ilości załatwionych spraw  1603
Urząd Gminy>Samodzielne stanowiska>d/s promocji gminy, informacji europejskiej i turystyki PI  1596
Oświadczenia Majątkowe>2015>Kierownicy jednostek podległych  1594
Budżet Gminy>Sprawozdania kwartalne>2016  1582
Oświadczenia Majątkowe>2016>Radni  1556
Wybory i referenda>Wybory do Sejmu RP i Senatu RP 2015>Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych  1553
Budżet Gminy>Wykonanie budżetu>2016  1517
>Urząd Gminy>Infrastruktura społeczna  1513
Oświata>Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym>2014 - 2015  1503
Wybory i referenda>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2015>Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych  1497
>Organizacja>Wójt  1490
Wybory i referenda>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2015>Informacja o warunkach udziału w głosowaniu w obwodach głosowania  1481
>Urząd Gminy>Geologia, rolnictwo, przemysł  1476
>Urząd Gminy>Zabytki  1464
>Informacje publiczne>Ocena jakości wody  1463
Wybory i referenda>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2015>Komunikat Okręgowej Komisji Wyborczej Nr 2 w Jeleniej Gorze z dnia 20 marca 2015 r.  1457
Wybory i referenda>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2015>POSTANOWIENIE MARSZALKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 4 lutego 2015 r. o zarządzeniu wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej  1450
Budżet Gminy>Sprawozdania kwartalne>2014  1437
>Urząd Gminy>Infrastruktura techniczna  1434
Urząd Gminy>Samodzielne stanowiska>d/s obsługi Rady Gminy RG  1350
Komisje>Rewizyjna>Protokoły posiedzeń kadencja 2006-2010  1298
Informacje publiczne>Dzienniki Urzędowe>Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego  1290
Komisje>Komisja Finansowo-Gospodarcza>Protokoły posiedzeń kadencja 2006-2010  1258
Prawo Lokalne>Gospodarka przestrzenna>Obwieszczenia  1255
Urząd Gminy>Samodzielne stanowiska>d/s informatyki i administracyjno technicznych IA  1240
Urząd Gminy>Samodzielne stanowiska>d/s ochrony środowiska OŚ  1228
Informacje publiczne>Plany, programy strategie>Program usuwania wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Kamienna Góra wraz z inwentaryzacją miejsc występowania wyrobów budowlanych zawierający  1211
Urząd Gminy>Samodzielne stanowiska>d/s Obrony Cywilnej i BHP OC  1164
Informacje publiczne>Dzienniki Urzędowe>Dziennik Ustaw  1152
Informacje publiczne>Rejestry, ewidencje i archiwa>Ewidencja pomników przyrody znajdujących się na terenie gminy Kamienna Góra  1135
>Urząd Gminy>Indeks spraw  1092
>Prawo Lokalne>Zarządzenia Wójta Gminy  1090
Informacje publiczne>Plany, programy strategie>Program Ochrony Środowiska  1072
Informacje publiczne>Dzienniki Urzędowe>Monitor Polski  1030
Informacje publiczne>Ochrona środowiska>Baza danych o ocenach oddziaływania na środowisko  1021
>Urząd Gminy>Przyroda  997
Organizacja>Jednostki organizacyjne>Biblioteka Publiczna Gminy Kamienna Góra  978
Oświadczenia Majątkowe>2017>Pracownicy Urzędu Gminy  915
Informacje publiczne>Organizacje pozarządowe>Wykaz organizacji pozarządowych  898
>Zamówienia publiczne>Ogłoszenia o przetargach  888
Wybory i referenda>Wybory do Sejmu RP i Senatu RP 2015>Komunikaty Państwowej Komisji Wyborczej  857
Oświadczenia Majątkowe>2017>Kierownicy jednostek podległych  822
>Urząd Gminy>Regulamin organizacyjny urzędu  812
Oświadczenia Majątkowe>2017>Radni  806
Wybory i referenda>Wybory uzupełniające do Rady Gminy>Obwieszczenia i komunikaty  802
>Urząd Gminy>Informacja o stanie załatwianych spraw.  778
Wybory i referenda>Wybory samorządowe 2010>Obwieszczenia i rozporządzenia  751
Indeks spraw>Działalność gospodarcza>Rozpoczęcie działalności gospodarczej.  733
>Informacje publiczne>Przetargi nieograniczone - dostawy  722
Organizacja>Jednostki organizacyjne>Ośrodek Kultury Gminy Kamienna Góra  718
>Informacje publiczne>Przetargi nieograniczone - roboty budowlane  663
Prawo Lokalne>Uchwały Rady Gminy do roku 2012>Kadencja 1998-2002  658
>Organizacja>Wójt Gminy  651
Komisje>Budżetu i Finansów (05.12.2006-16.03.2007)>Protokoły posiedzeń  611
>Informacje publiczne>Przetargi nieograniczone - usługi  590
Urząd Gminy>Samodzielne stanowiska>d/s świadczen rodzinnych SR  576
Organizacja>Rada Gminy>Plany Pracy Rady Gminy  560
Wybory i referenda>Wybory do Sejmu i Senatu 2011>Obwieszczenia wyborcze  512
Prawo Lokalne>Budżet Gminy>2018  510
Wybory i referenda>Wybory samorządowe 2014>Obwieszczenia i rozporządzenia  494
Prawo Lokalne>Statut gminy>Załącznik nr 1  494
Organizacja>Rada Gminy>Wiceprzewodniczący Rady  479
Indeks spraw>Działalność gospodarcza>Zmiany prowadzonej działalności gospodarczej.  475
Organizacja>Jednostki organizacyjne>Publiczne Gimnazjum w Krzeszowie  469
Wybory i referenda>Wybory samorządowe 2014>Uchwały i informacje GKW  462
Organizacja>Jednostki organizacyjne>Publiczna Szkoła Podstawowa w Krzeszowie  431
Informacje publiczne>Organizacje pozarządowe>Działalność sportowa  417
>Urząd Gminy>Indeks spraw  412
Prawo Lokalne>Statut gminy>Załacznik nr 4  411
Komisje>Komisja Finansowo-Gospodarcza>Plany pracy  400
Komisje>Rewizyjna>Plany pracy  398
Wybory i referenda>Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014>Komunikaty  394
Indeks spraw>Działalność gospodarcza>Wydawanie wypisów - zaświadczeń o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.  393
>Informacje publiczne>Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego  390
Urząd Gminy>Indeks spraw>Gospodarstwa agroturystyczne  387
Indeks spraw>Działalność gospodarcza>Wydawanie zezwoleń na sprzedaż i podawanie alkoholu.  387
Urząd Gminy>Indeks spraw>Planowanie przestrzenne  385
>Urząd Gminy>Nieodpłatna pomoc prawna  383
Indeks spraw>Wodociągi i kanalizacja>Taryfy i rozliczenia z odbiorcami za dostarczanie wody i odprowadzenie ścieków.  378
Prawo Lokalne>Statut gminy>Załącznik nr 2  374
Urząd Gminy>Indeks spraw>Działalność gospodarcza  363
Indeks spraw>Działalność gospodarcza>Zaprzestanie działalności gospodarczej.  362
Organizacja>Jednostki organizacyjne>Publiczne Gimnazjum w Pisarzowicach  353
Informacje publiczne>Ochrona środowiska>PONE  342
Organizacja>Jednostki organizacyjne>Publiczna Szkoła Podstawowa w Pisarzowicach  340
Indeks spraw>Gospodarka gruntami gminnymi, rolnictwo>Kupno lub wydzierżawienie gruntów z Gminnego Zasobu Nieruchomości.  337
Komisje>Budżetu i Finansów (05.12.2006-16.03.2007)>Skład komisji  331
Urząd Gminy>Indeks spraw>Ochrona środowiska  330
Urząd Gminy>Indeks spraw>Podatki i opłaty lokalne  326
Indeks spraw>Gospodarka komunalna i mieszkaniowa>Uzyskanie lokalu mieszkalnego.  315
Organizacja>Wójt Gminy>Protokoły z narad  314
>>Urząd Gminy  313
Oświadczenia Majątkowe>2014>Pracownicy Urzędu Gminy  312
Indeks spraw>Gospodarka gruntami gminnymi, rolnictwo>Zaliczenie pracy na gospodarstwie rolnym do czasookresu zatrudnienia.  308
Informacje publiczne>Wybory i referenda>Rejestr wyborców  306
Indeks spraw>Gospodarka komunalna i mieszkaniowa>Przepisanie uprawnień do lokalu mieszkalnego po zgonie głównego najemcy.  304
Indeks spraw>Gospodarka komunalna i mieszkaniowa>Zamiana lokali mieszkalnych /wzajemna/.  304
Indeks spraw>Zagospodarowanie przestrzenne>Decyzja o warunkach zabudowy  299
Komisje>Społeczna>Plany pracy  299
Urząd Gminy>Indeks spraw>Gospodarka mieszkaniowa  299
Komisje>Komisja Finansowo-Gospodarcza>Skład komisji  294
Komisje>Komisja Finansowo-Gospodarcza>Plany pracy  292
Indeks spraw>Ewidencja ludności i dowody osobiste>Wydawanie zaświadczeń z akt ewidencji ludności i dowodów osobistych.  291
Urząd Gminy>Indeks spraw>Wodociągi i kanalizacja  290
Urząd Gminy>Indeks spraw>Drogi gminne  289
Indeks spraw>Gospodarka komunalna i mieszkaniowa>Umarzanie, odraczanie lub rozłożenie na raty spłaty zaległości czynszowych z tytułu najmu lokali mieszkalnych stanowiących mienie gminne.  284
Indeks spraw>Gospodarka gruntami gminnymi, rolnictwo>Usuwanie drzew i krzewów z terenu nieruchomości.  282
Prawo Lokalne>Statut gminy>Załącznik nr 3  279
Urząd Gminy>Indeks spraw>Ewidencja ludności  278
Indeks spraw>Drogi>Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej.  275
Urząd Gminy>Indeks spraw>Gospodarka Gruntami Gminnymi.  274
Urząd Gminy>Indeks spraw>Dowody osobiste  271
Indeks spraw>Działalność gospodarcza>Poświadczanie aktualności danych zawartych w zaświadczeniu.  271
Zamówienia publiczne>Objaśnienia do treści siwz>Podstawa prawna  270
Indeks spraw>Wodociągi i kanalizacja>Zawieranie umów na dostawę wody i odprowadzanie ścieków.  267
Indeks spraw>Gospodarka komunalna i mieszkaniowa>Uzyskanie lokalu socjalnego.  265
Urząd Gminy>Indeks spraw>Podziały i rozgraniczenia nieruchomości  265
Indeks spraw>Podatki>Obowiązek składania Deklaracji na podatek od środków transportowych.  257
Indeks spraw>Gospodarka komunalna i mieszkaniowa>Uzyskanie lokalu zamiennego, zastępczego.  255
Indeks spraw>Ewidencja ludności i dowody osobiste>Wymeldowanie z pobytu stałego decyzją administracyjną.  254
Indeks spraw>Podatki>Obowiązek składania: 1) Informacji o gruntach. 2) Deklaracji na podatek rolny.  252
Urząd Gminy>Indeks spraw>Świadczenia rodzinne  248
Indeks spraw>Podatki>Obowiązek składania: 1) Informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych. 2) Deklaracji na podatek od nieruchomości.  244
Indeks spraw>Podatki>Umorzenie zaległości podatkowych, odsetek za zwłokę lub opłaty prolongacyjnej (dot. podatku rolnego, od nieruchomości,leśnego, od środków transportowy  241
Indeks spraw>Ewidencja ludności i dowody osobiste>Wydanie dowodu osobistego po raz pierwszy.  241
Wybory i referenda>Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014>Rejestr uchwał  236
Indeks spraw>Działalność gospodarcza>Informacje dodatkowe dla zainteresowanych działalnością gospodarczą.  236
Indeks spraw>Ewidencja ludności i dowody osobiste>Wymiana dowodu osobistego z powodu: zmiany imienia lub nazwiska, miejsca zamieszkania, zniszczenia, upływu terminu ważności.  233
Wybory i referenda>Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014>Informacja dla wyborcy niepełnosprawnego.  233
Prawo Lokalne>Podatki i opłaty lokalne>Informacja o podatkach i opłatach lokalnych  232
Wybory i referenda>Wybory samorządowe 2014>Wyniki wyborów do Rady Gminy Kamienna Góra i Wójta Gminy Kamienna Góra  230
Indeks spraw>Wodociągi i kanalizacja>Przyłączenie nieruchomości do gminnej sieci wodociągowej/kanalizacyjnej.  227
Indeks spraw>Drogi>Zezwolenie na lokalizację zjazdu z drogi gminnej.  226
Indeks spraw>Gospodarka gruntami gminnymi, rolnictwo>Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego przysługujacego osobom fizycznym w prawo własności gruntów z Gminnego Zasobu Nieruchomości.  224
Indeks spraw>Świadczenia Rodzinne>Wniosek o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych  224
Indeks spraw>Ewidencja ludności i dowody osobiste>Wydawanie dowodów osobistych w przypadku utraty dowodu osobistego.  223
Indeks spraw>Podatki>Obowiązek składania: 1) Informacji o lasach. 2) Deklaracji na podatek leśny.  222
Oświata>Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym>2016-2017  220
Indeks spraw>Podatki>Odroczenie terminu płatności podatku lub rozłożenie zapłaty podatku na raty (dot. podatku rolnego, od nieruchomości, leśnego, od środków transportowyc  218
Indeks spraw>Drogi>Zezwolenie na lokalizowanie w pasie drogowym drogi gminnej obiektów budowlanych lub urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrze  216
Komisje>Budżetu i Finansów (05.12.2006-16.03.2007)>Plany pracy  216
Indeks spraw>Wodociągi i kanalizacja>Rozłożenia na raty i umorzenia zaległości z tytułu poboru wody i zrzutu ścieków.  213
Wybory i referenda>Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014>Informacja Wójta Gminy  212
Indeks spraw>Podatki>Odroczenie lub rozłożenie na raty wypłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę (dot. podatku rolnego, od nieruchomości, leśnego, od środkó  211
Urząd Gminy>Indeks spraw>Gospodarstwa agroturystyczne  209
Komisje>Komisja Finansowo-Gospodarcza>Plany pracy  208
Indeks spraw>Ewidencja ludności i dowody osobiste>Udzielanie informacji adresowych.  205
Wybory i referenda>Wybory samorządowe 2014>Informacja dla osób niepełnosprawnych  204
Urząd Gminy>Indeks spraw>Utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną.  202
Indeks spraw>Zagospodarowanie przestrzenne>Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach  201
Plany, programy strategie>Projekty organizacji ruchu drogowego>Droga gminna nr 114833D w Czadrowie.  190
Indeks spraw>Świadczenia Rodzinne>Wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego  189
Indeks spraw>Ewidencja ludności i dowody osobiste>Wymeldowanie z pobytu stałego, czasowego lub czasowo za granicę.  188
Urząd Gminy>Indeks spraw>Ustalenie kapitału początkowego  182
Indeks spraw>Ochrona środowiska>Usuwanie drzew i krzewów z terenu nieruchomości.  182
Oświadczenia Majątkowe>2018>Pracownicy Urzędu Gminy  182
Indeks spraw>Ewidencja ludności i dowody osobiste>Zameldowanie na pobyt stały.  181
Indeks spraw>Zagospodarowanie przestrzenne>Decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznego  180
Indeks spraw>Ewidencja ludności i dowody osobiste>Wydawanie dowodów osobistych osobom powracającym z zagranicy.  177
Wybory i referenda>Wybory samorządowe 2014>Obwieszczenia Komisarza Wyborczego we Wrocławiu.  165
Indeks spraw>Ewidencja ludności i dowody osobiste>Dopisanie do rejestru wyborców osoby nie zameldowanej na pobyt stały w miejscu stałego zamieszkiwania.  165
Indeks spraw>Ewidencja ludności i dowody osobiste>Zameldowanie na pobyt czasowy ponad 2 miesiące.  162
Indeks spraw>Ewidencja ludności i dowody osobiste>Zwolnienie z odbywania zasadniczej służby wojskowej.  161
Indeks spraw>Zagospodarowanie przestrzenne>Nadawaniew numerów porządkowych na budynkach  157
Indeks spraw>Ewidencja ludności i dowody osobiste>Nadawanie numerów PESEL osobom nie posiadającym stałego zameldowania.  154
Indeks spraw>Ochrona środowiska>Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach  151
Indeks spraw>Ustalenie kapitału początkowego>Ustalenie kapitału początkowego dla osób urodzonych po 31 grudnia 1948.  149
Oświadczenia Majątkowe>2018>Radni  148
Indeks spraw>Gospodarka gruntami gminnymi, rolnictwo>Utrzymywanie psa razy uznawanej za agresywną.  147
Organizacja>Jednostki organizacyjne>Wiejski Dom Kultury w Krzeszowie  140
Zamówienia publiczne>Objaśnienia do treści siwz>EOG-Termomodernizacja  131
Indeks spraw>Zagospodarowanie przestrzenne>Decyzja o zatwierdzeniu podziału nieruchomości  130
Indeks spraw>Gospodarka komunalna i mieszkaniowa>Dodatki mieszkaniowe.  130
Indeks spraw>Ewidencja ludności i dowody osobiste>Zameldowanie na pobyt czasowy do 2 miesięcy.  128
Urząd Gminy>Samodzielne stanowiska>d/s oświaty OŚ  128
Indeks spraw>Gospodarka gruntami gminnymi, rolnictwo>Powiadomienie o zaobserwowanych zagrożeniach środowiska naturalnego lub jego naruszeń.  120
Indeks spraw>Podatki>Umorzenie, rozłożenie na raty opłaty za niespełnienie zawarcia umowy obowiązkowego ubezpieczenia budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego  119
Indeks spraw>Zagospodarowanie przestrzenne>Decyzja o rozgraniczeniu nieruchomości  116
Urząd Gminy>Samodzielne stanowiska>d/s ochrony środowiska OŚ  116
Indeks spraw>Podziały i rozgraniczenia nieruchomości>Podziały nieruchomości  116
Indeks spraw>Wodociągi i kanalizacja>Techniczna obsługa zabezpieczenia ciągłości pracy urządzeń, sieci wodociągowej i kanalizacyjnej  116
Indeks spraw>Gospodarka komunalna i mieszkaniowa>Obsługa techniczno-eksploatacyjna budynków mieszkalnych  115
Komisje>Komisja Finansowo-Gospodarcza>Protokoły posiedzeń kadencja 2010-2014  111
Zamówienia publiczne>Objaśnienia do treści siwz>ORLIK KRZESZÓW  109
Indeks spraw>Gospodarka komunalna i mieszkaniowa>Wynajem lokali użytkowych.  108
Komisje>Rewizyjna>Plan pracy 2015  105
>Zamówienia publiczne>Przetargi  101
Indeks spraw>Podziały i rozgraniczenia nieruchomości>Rozgraniczenia nieruchomości  101
Oświadczenia Majątkowe>2018> Kierownicy jednostek podległych  101
Organizacja>Jednostki organizacyjne>Wiejski Dom Kultury w Pisarzowicach  100
Indeks spraw>Podatki>Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.  100
Indeks spraw>Ochrona środowiska>Powiadomienie o zaobserwowanych zagrożeniach środowiska naturalnego lub jego naruszeń.  98
Komisje>Społeczna>Plan pracy 2015  96
Zamówienia publiczne>Objaśnienia do treści siwz>Droga Ptaszków  94
Indeks spraw>Działalność gospodarcza>Zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej  93
Indeks spraw>Świadczenia Rodzinne>Refundacje wynagrodzeń inwalidów oraz młodocianych pracowników  72
Zamówienia publiczne>Objaśnienia do treści siwz>Dach - Szkoła Szarocin  67
Zamówienia publiczne>Objaśnienia do treści siwz>Pisarzowice Ośrodek Kultury  64
Zamówienia publiczne>Objaśnienia do treści siwz>Oświetlenie drogowe Ogorzelec-obwód II  61
Wybory i referenda>Wybory samorządowe 2018>Gminna Komisja Wyborcza  61
Rada Gminy>Kadencja 2018 - 2023>Protokoły sesji i nagrania obrad Rady Gminy kadencja 2018-2023  59
Rada Gminy>Kadencja 2018 - 2023>Imienne wykazy głosowania  58
Urząd Gminy>Referaty>d  57
Zamówienia publiczne>Objaśnienia do treści siwz>Krzeszów_przedszkole  57
Indeks spraw>Ochrona środowiska>Ustanowienie pomnika przyrody  55
Zamówienia publiczne>Objaśnienia do treści siwz>Most Krzeszów  53
Zamówienia publiczne>Objaśnienia do treści siwz>Gimnazjum Krzeszów  51
Zamówienia publiczne>Objaśnienia do treści siwz>Wodociag Ogorzelec  50
Zamówienia publiczne>Objaśnienia do treści siwz>Publikacja Raszów  46
Urząd Gminy>Samodzielne stanowiska>d/s ewidencji działalności gospodarczej i promocji gminy DGP  44
Urząd Gminy>Indeks spraw>Utrzymywanie psa razy uznawanej za agresywną  44
Prawo Lokalne>Budżet Gminy>2013  41
Wybory i referenda>Wybory samorządowe 2018>Obwieszczenie o okregach wyborczych  40
Komisje>Komisja Finansowo-Gospodarcza>Protokoły posiedzeń kadencja 2010-2014  37
>>  33
Indeks spraw>Działalność gospodarcza>Rozpoczęcie działalności gospodarczej.  27
Wybory i referenda>Wybory samorządowe 2018>Obwodowe Komisje Wyborcze d/s przeprowadzenia głosowania  26
Komisje>Komisja Finansowo-Gospodarcza>Protokoły posiedzeń kadencja 2018-2023  24
Indeks spraw>Drogi>Podziały nieruchomości położonych na obszarach przeznaczonych w planie zagospodarowania przestrzennego gminy na cele inne niż rolne i leśne , a także  24
Wybory i referenda>Wybory samorządowe 2018>Obwodowe Komisje Wyborcze d/s ustalenia wyników głosowania  24
Wybory i referenda>Wybory samorządowe 2018>POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Jeleniej Górze I z dnia 1 października 2018 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych  24
Zamówienia publiczne>Objaśnienia do treści siwz>Udzielenie kredytu inwestycyjnego .....  21
Zamówienia publiczne>Objaśnienia do treści siwz>Szkoła Krzeszów  21
Prawo Lokalne>Statut gminy>Statut Gminy Kamienna Góra  21
Komisje>Rewizyjna>Protokoły posiedzeń kadencja 2018-2023  20
Indeks spraw>Działalność gospodarcza>Poświadczanie aktualności danych zawartych w zaświadczeniu.  20
Indeks spraw>Drogi>Rozgraniczenie nieruchomości w celu ustalenia przebiegu jej granic i utrwalenie ich na gruncie, w sytuacji gdy zachodzi spór graniczny.  19
Komisje>Społeczna>Protokoły posiedzeń kadencja 2018-2023  19
Prawo Lokalne>Gospodarka przestrzenna>Inne informacje  18
Wybory i referenda>Wybory samorządowe 2018>KOMUNIKAT Gminnej Komisji Wyborczej z dnia 28 września 2018 r. o terminie i miejscu losowania numerów list kandydatów na radnych.  18
Zamówienia publiczne>Objaśnienia do treści siwz>GOK_Krzeszów  18
Zamówienia publiczne>Objaśnienia do treści siwz>Czadrów_pawilon  17
Wybory i referenda>Wybory samorządowe 2018>Dodatkowe zgłoszenia kandydatów do obwodowych komisji wyborczych przez pełnomocników komitetów wyborczych lub osób upoważnionych.  17
Zamówienia publiczne>Objaśnienia do treści siwz>GOK_Pisarzowice  16
>Prawo Lokalne>Strategia Rozwoju  16
Informacje publiczne>Organizacje pozarządowe>Oferty w trybie art. 19a  16
Wybory i referenda>Wybory samorządowe 2018>Zgłaszanie kandydatów na członków obwodowej komisji wyborczej  16
Organizacja>Komisje>Protokoły  15
Indeks spraw>Działalność gospodarcza>Udzielanie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką.  15
Wybory i referenda>Wybory samorządowe 2018>Obwieszczenie Wójta Gminy Kamienna Góra z dnia 20 września 2018 r. o numerach i granicach obwodów  15
Wybory i referenda>Wybory samorządowe 2018>Wniosek o sporządzanie aktu pełnomocnictwa  15
Zamówienia publiczne>Objaśnienia do treści siwz>Plan Zagospodarowania  14
Komisje>Komisja skarg, wniosków i petycji>Skład komisji  14
>Organizacja>Rada Gminy  14
Komisje>Komisja skarg, wniosków i petycji>Protokoły posiedzeń kadencja 2018-2023  13
Prawo Lokalne>Zarządzenia Wójta Gminy do roku 2012>Zarządzenia Wójta Gminy  13
Wybory i referenda>Wybory samorządowe 2018>Wykaz miejsc na bezpłatne umieszczanie obwieszczeń wyborczych  12
Wybory i referenda>Wybory samorządowe 2018>OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO WE WROCŁAWIU I z dnia 24 października 2018 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa dolnośląskiego  12
Zamówienia publiczne>Objaśnienia do treści siwz>Oświetlenie Gorzeszów  12
Wybory i referenda>Wybory samorządowe 2018>Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13.08.2018 r.  12
Indeks spraw>Działalność gospodarcza>Wydawanie zezwoleń na sprzedaż i podawanie alkoholu.  11
Prawo Lokalne>Regulamin organizacyjny urzędu>ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE  11
Zamówienia publiczne>Objaśnienia do treści siwz>Dach Jawiszów 23.  11
Urząd Gminy>Samodzielne stanowiska>d/s rozliczeń finansowych lokali komunalnych FL  11
Indeks spraw>Działalność gospodarcza>Zmiany prowadzonej działalności gospodarczej.  11
Zamówienia publiczne>Objaśnienia do treści siwz>Droga_Czarnów  10
Urząd Gminy>Indeks spraw>Gospodarstwa agroturystyczne !!  10
Wybory i referenda>Wybory samorządowe 2018>OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO WE WROCŁAWIU I z dnia 24 października 2018 r. o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów mia  10
Wybory i referenda>Wybory samorządowe 2018>Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych  9
Informacje publiczne>Ochrona środowiska>Uchwały antysmogowe  9
Indeks spraw>Drogi>Zezwolenie na umieszczenie w pasie drogowym drogi gminnej urządzeń lub obiektów nie związanych z gospodarką drogową lub potrzebami ruchu.  8
>Organizacja>Przewodniczący Rady  8
Zamówienia publiczne>Objaśnienia do treści siwz>Dach Ogorzelec 63.  8
Wybory i referenda>Wybory samorządowe 2018>Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego  8
Indeks spraw>Gospodarka gruntami gminnymi, rolnictwo>Nabycie lub wydzierżawienie gruntów z Gminnego Zasobu Nieruchomości.  8
Wybory i referenda>Wybory samorządowe 2018>Postanowienie Komisarza Wyborczego w Jeleniej Górze I z dnia 17 października 2018 r.  8
Komisje>Komisja skarg, wniosków i petycji>Plan pracy  8
Oświadczenia Majątkowe>2008>Radni  8
Urząd Gminy>Samodzielne stanowiska>d/s administracji lokalami użyteczności publicznej AU  7
Ochrona środowiska>PONE>Informacja Wójta Gminy Kamienna Góra z dnia 25 września 2018 r.  7
Zamówienia publiczne>Objaśnienia do treści siwz>Droga Czarnów  7
Prawo Lokalne>Budżet Gminy>2019  7
Zamówienia publiczne>Objaśnienia do treści siwz>Most Pisarzowice  7
Wybory i referenda>Wybory samorządowe 2018>Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych  7
Oświata>Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym>2017 - 2018  7
Ochrona środowiska>Program azbestowy>Informacja z przebiegu realizacji zadania pn. "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kamienna Góra  7
Prawo Lokalne>Regulamin organizacyjny urzędu>ROZDZIAŁ III. STRUKTURA ORGANIZACYJNA URZĘDU  7
Urząd Gminy>Indeks spraw>Ustalenie kapitału początkowego dla osób urodzonych po 31 grudnia 1948.  7
Urząd Gminy>Samodzielne stanowiska>d/s technicznych zasobów lokalowych TL  6
Indeks spraw>Gospodarka gruntami gminnymi, rolnictwo>Nabycie lub wydzierżawienie gruntów z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa.  6
Indeks spraw>Wodociągi i kanalizacja>Zawieranie umów na dostawę wody i odprowadzanie ścieków.  6
Prawo Lokalne>Statut gminy>Rozdział VIII  6
Ochrona środowiska>PONE>Uchwały antysmogowe  6
Indeks spraw>Ewidencja ludności i dowody osobiste>Wydanie dowodu osobistego po raz pierwszy.  6
Indeks spraw>Działalność gospodarcza>Poświadczanie aktualności danych zawartych w zaświadczeniu.  6
Ochrona środowiska>Program azbestowy>Protokół z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  6
Urząd Gminy>Samodzielne stanowiska>d/s utrzymania i budowy dróg DR  6
Informacje publiczne>Plany, programy strategie>Raport o stanie gminy  6
Prawo Lokalne>Statut gminy>Rozdział II  6
Indeks spraw>Wodociągi i kanalizacja>Taryfy i rozliczenia z odbiorcami za dostarczanie wody i odprowadzenie ścieków.  6
Ochrona środowiska>PONE>PONE  6
Organizacja>Komisje> Rewizyjna  6
Indeks spraw>Gospodarka komunalna i mieszkaniowa>Umarzanie, odraczanie lub rozłożenie na raty spłaty zaległości czynszowych z tytułu najmu lokali mieszkalnych stanowiących mienie gminne.  5
Zamówienia publiczne>Objaśnienia do treści siwz>Parking Krzeszów  5
Indeks spraw>Podatki>Umorzenie zaległości podatkowych, odsetek za zwłokę lub opłaty prolongacyjnej (dot. podatku rolnego, od nieruchomości,leśnego, od środków transportowy  5
Prawo Lokalne>Statut gminy>Rozdział III  5
Zamówienia publiczne>Objaśnienia do treści siwz>Droga Janiszów  5
Informacje publiczne>Przetargi Nieograniczone>Przetargi nieograniczone - dostawy  5
Indeks spraw>Działalność gospodarcza>Wydawanie wypisów - zaświadczeń o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.  5
Indeks spraw>Gospodarka komunalna i mieszkaniowa>Uzyskanie lokalu mieszkalnego.  5
Prawo Lokalne>Regulamin organizacyjny urzędu>Załącznik nr 1. Struktura stanowisk Urzędu Gminy w Kamiennej Górze  5
Indeks spraw>Drogi>Zgoda na wykonanie lub przebudowę zjazdu z drogi gminnej.  5
Indeks spraw>Gospodarka gruntami gminnymi, rolnictwo>Usuwanie drzew i krzewów z terenu nieruchomości.  5
Prawo Lokalne>Regulamin organizacyjny urzędu>Załącznik nr 2. Struktura organizacyjna urzędu  5
Indeks spraw>Drogi>Podziały nieruchomości położonych na obszarach przeznaczonych w planie zagospodarowania przestrzennego gminy na cele inne niż rolne i leśne , a także  5
Urząd Gminy>Samodzielne stanowiska>d/s administracji zasobami lokalowymi AL  4
Indeks spraw>Gospodarka gruntami gminnymi, rolnictwo>Utrzymywanie psa razy uznawanej za agresywną.  4
Zamówienia publiczne>Objaśnienia do treści siwz>Kredyt 264 000,00  4
Wybory i referenda>Wybory samorządowe 2018>Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa  4
Prawo Lokalne>Statut gminy>Rozdział VI  4
Prawo Lokalne>Statut gminy>Rozdział V  4
Prawo Lokalne>Statut gminy>Rozdział IV  4
Prawo Lokalne>Statut gminy>Rozdział IX  4
Prawo Lokalne>Statut gminy>Rozdział X  4
Indeks spraw>Gospodarka komunalna i mieszkaniowa>Dodatki mieszkaniowe.  4
Prawo Lokalne>Regulamin organizacyjny urzędu>ROZDZIAŁ II. STATUS PRACOWNIKÓW URZĘDU  4
Informacje publiczne>Przetargi Nieograniczone>Przetargi nieograniczone - roboty budowlane  4
Prawo Lokalne>Statut gminy>Rozdział VII  4
Rada Gminy>Kadencja 2018 - 2023>Protokoły  4
Urząd Gminy>Indeks spraw>test  4
Indeks spraw>Podatki>Informacja o wysokości stawek podatkowych na terenie gminy Kamienna Góra obowiązujących w roku 2004.  3
Indeks spraw>Ewidencja ludności i dowody osobiste>Zwolnienie z odbywania zasadniczej służby wojskowej.  3
Wybory i referenda>Wybory samorządowe 2014>Wyniki wyborów do Rady Gminy Kamienna Góra i Wójta Gminy Kamienna Góra  3
Wybory i referenda>Wybory samorządowe 2018>DYŻURY KOMISJI W DNIACH 13- 26 WRZEŚNIA 2018r GODZINY PRACY KOMISJI 10:00-13:00  3
Urząd Gminy>Referaty>Świadczeń Rodzinnych  3
Indeks spraw>Gospodarka gruntami gminnymi, rolnictwo>Powiadomienie o zaobserwowanych zagrożeniach środowiska naturalnego lub jego naruszeń.  3
Indeks spraw>Podatki>Obowiązek składania: 1) Informacji o lasach. 2) Deklaracji na podatek leśny.  3
Zamówienia publiczne>Objaśnienia do treści siwz>Ptaszków - studnie kanalizacyjne  3
Indeks spraw>Gospodarka gruntami gminnymi, rolnictwo>Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego przysługujacego osobom fizycznym w prawo własności gruntów z Gminnego Zasobu Nieruchomości.  3
Indeks spraw>Gospodarka gruntami gminnymi, rolnictwo>Zaliczenie pracy na gospodarstwie rolnym do czasookresu zatrudnienia.  3
Indeks spraw>Działalność gospodarcza>Zaprzestanie działalności gospodarczej.  3
Indeks spraw>Gospodarka komunalna i mieszkaniowa>Przepisanie uprawnień do lokalu mieszkalnego po zgonie głównego najemcy.  3
Zamówienia publiczne>Objaśnienia do treści siwz>Droga Rędziny  3
Indeks spraw>Zagospodarowanie przestrzenne>Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.  3
Indeks spraw>Ewidencja ludności i dowody osobiste>Dopisanie do rejestru wyborców osoby nie zameldowanej na pobyt stały w miejscu stałego zamieszkiwania.  3
Zamówienia publiczne>Objaśnienia do treści siwz>Szkoła Pisarzowice  3
Indeks spraw>Gospodarka gruntami gminnymi, rolnictwo>Nabycie lub wydzierżawienie gruntów z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa.  3
Indeks spraw>Gospodarka komunalna i mieszkaniowa>Uzyskanie lokalu zamiennego, zastępczego.  2
Informacje publiczne>Przetargi Nieograniczone>Przetargi nieograniczone - usługi  2
Indeks spraw>Gospodarka komunalna i mieszkaniowa>Zamiana lokali mieszkalnych /wzajemna/.  2
Wybory i referenda>Wybory samorządowe 2018>UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 13 sierpnia 2018 r.  2
>Informacje publiczne>Wybory ławników sądowych 2011  2
Indeks spraw>Wodociągi i kanalizacja>Rozłożenia na raty i umorzenia zaległości z tytułu poboru wody i zrzutu ścieków.  2
Wybory i referenda>Wybory samorządowe 2018>Uchwała Nr 2/2018 w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej w Kamiennej Górze  2
Organizacja>Komisje>Gospodarcza, Ochrony Środowiska i Rolnictwa  2
>Organizacja>Wiceprzewodniczący Rady  2
Indeks spraw>Ewidencja ludności i dowody osobiste>Wymiana dowodu osobistego z powodu: zmiany imienia lub nazwiska, miejsca zamieszkania, zniszczenia, upływu terminu ważności.  2
Indeks spraw>Wodociągi i kanalizacja>Przyłączenie nieruchomości do gminnej sieci wodociągowej/kanalizacyjnej.  2
Indeks spraw>Działalność gospodarcza>Udzielanie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką.  2
Wybory i referenda>Wybory samorządowe 2018>Informacja Komisarza Wyborczego w Jeleniej Górze I z dnia 24 września 2018 r.  2
Prawo Lokalne>Regulamin organizacyjny urzędu>ROZDZIAŁ V. ZADANIA I KOMPETENCJE POSZCZEGÓLNYCH REFERATÓW I SAMODZIELNYCH STANOWISK PRACY  2
Indeks spraw>Wodociągi i kanalizacja>Techniczna obsługa zabezpieczenia ciągłości pracy urządzeń, sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.  2
Wybory i referenda>Wybory samorządowe 2018>Uchwała Nr 1/2018 w sprawie wyboru Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej w Kamiennej Górze  2
Prawo Lokalne>Regulamin organizacyjny urzędu>ROZDZIAŁ VI. ZASADY I TRYB FUNKCJONOWANIA URZĘDU  2
Indeks spraw>Podatki>Obowiązek składania: 1) Informacji o gruntach. 2) Deklaracji na podatek rolny.  2
Indeks spraw>Gospodarka komunalna i mieszkaniowa>Uzyskanie lokalu socjalnego.  2
Indeks spraw>Ewidencja ludności i dowody osobiste>Nadawanie numerów PESEL osobom nie posiadającym stałego zameldowania.  2
Prawo Lokalne>Regulamin organizacyjny urzędu>Załącznik nr 3. Podział zadań i kompetencji Kierownictwa Urzędu  2
Informacje publiczne>Ochrona środowiska>Program ochrony środowiska  2
Indeks spraw>Podatki>Obowiązek składania: 1) Informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych. 2) Deklaracji na podatek od nieruchomości.  1
Indeks spraw>Podatki>Obowiązek składania Deklaracji na podatek od środków transportowych.  1
Indeks spraw>Działalność gospodarcza>Zaprzestanie działalności gospodarczej.  1
Indeks spraw>Ewidencja ludności i dowody osobiste>Wymeldowanie z pobytu stałego decyzją administracyjną.  1
Indeks spraw>Gospodarka gruntami gminnymi, rolnictwo>Nabycie lub wydzierżawienie gruntów z Gminnego Zasobu Nieruchomości.  1
Indeks spraw>Ewidencja ludności i dowody osobiste>Wydawanie zaświadczeń z akt ewidencji ludności i dowodów osobistych.  1
Indeks spraw>Ewidencja ludności i dowody osobiste>Zameldowanie na pobyt stały.  1
>Zamówienia publiczne>Ogłoszenia o przetargach  1
Indeks spraw>Gospodarka komunalna i mieszkaniowa>Wynajem lokali użytkowych.  1
Prawo Lokalne>Regulamin organizacyjny urzędu>ROZDZIAŁ VII. ZAKRES UPOWAŻNIEŃ UDZIELONYCH PRACOWNIKOM DO ZAŁATWIANIA SPRAW  1
Indeks spraw>Działalność gospodarcza>Informacje dodatkowe dla zainteresowanych działalnością gospodarczą.  1
Informacje publiczne>Wyjaśnienia do przetargów>EOG -Termomodernizacja  1
Indeks spraw>Ewidencja ludności i dowody osobiste>Wymeldowanie z pobytu stałego, czasowego lub czasowo za granicę.  1
Indeks spraw>Podatki>Odroczenie lub rozłożenie na raty wypłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę (dot. podatku rolnego, od nieruchomości, leśnego, od środkó  1
Wybory i referenda>Wybory samorządowe 2018>http://jelenia-gora.kbw.gov.pl/pliki/1538401867_Gmina_Miejska_Kamienna_Gora_obwody_postanowienie.pdf  1
Zamówienia publiczne>Objaśnienia do treści siwz>Studium Zagospodarowania  1
Indeks spraw>Ewidencja ludności i dowody osobiste>Zameldowanie na pobyt czasowy do 2 miesięcy.  1
Indeks spraw>Drogi>Zezwolenie na umieszczenie w pasie drogowym drogi gminnej urządzeń lub obiektów nie związanych z gospodarką drogową lub potrzebami ruchu.  1
Indeks spraw>Ewidencja ludności i dowody osobiste>Udzielanie informacji adresowych.  1
Indeks spraw>Drogi>Rozgraniczenie nieruchomości w celu ustalenia przebiegu jej granic i utrwalenie ich na gruncie, w sytuacji gdy zachodzi spór graniczny.  1
Indeks spraw>Podatki>Odroczenie terminu płatności podatku lub rozłożenie zapłaty podatku na raty (dot. podatku rolnego, od nieruchomości, leśnego, od środków transportowyc  1
Wybory i referenda>Wybory samorządowe 2018>Obwodowe Komisje Wyborcze  1
>Informacje publiczne>Wiadomości testowe  1
Komisje>Komisje wspólne>Protokoły posiedzeń kadencja 2018 - 2023  1
Początek strony