Statystyki odwiedzin Biuletynu
Urząd Gminy>Zamówienia publiczne>Przetargi nieograniczone  33534
>Urząd Gminy>Ogłoszenia i obwieszczenia  26786
Urząd Gminy>Zamówienia publiczne>Ogłoszenia o wyborze oferty  12832
Prawo Lokalne>Uchwały Rady Gminy do roku 2012>Kadencja 2002-2006  10398
>Urząd Gminy>Praca w urzędzie  9603
Prawo Lokalne>Uchwały Rady Gminy do roku 2012>Kadencja 2006-2010  7889
Urząd Gminy>Referaty>ROZWOJU I INFRASTRUKTURY (RI)  6459
Urząd Gminy>Referaty>REFERAT KOMUNALNY, ROLNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA (KROŚ)  6276
>Informacje publiczne>Przetargi Nieograniczone  6060
Urząd Gminy>Referaty>REFERAT FINANSOWY (FN)  5793
>Urząd Gminy>Adres  4952
Prawo Lokalne>Podatki i opłaty lokalne>Zwolnienia z podatków i opłat.  4788
Urząd Gminy>Referaty>REFERAT WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI (WiK)  4777
Komisje>Rewizyjna>Protokoły posiedzień kadencja 2014-2018  4663
>Zamówienia publiczne>Przetargi  4582
>Prawo Lokalne>Budżet Gminy 2011  4540
Organizacja>Rada Gminy>Protokoły sesji Rady Gminy kadencja 2014-2018  4263
Prawo Lokalne>Uchwały Rady Gminy do roku 2012>Kadencja 2010-2014  4262
Organizacja>Rada Gminy>Protokoły sesji Rady Gminy kadencja 2006-2010  4192
Informacje publiczne>Organizacje pozarządowe>Konkursy ofert  3993
Prawo Lokalne>Gospodarka przestrzenna>Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego - w opracowaniu.  3897
Urząd Gminy>Referaty>REFERAT ORGANIZACYJNO – SPOŁECZNY (OS)  3883
>Informacje publiczne>Mienie komunalne  3780
>Organizacja>Sekretarz Gminy  3749
Organizacja>Rada Gminy>Protokoły sesji Rady Gminy kadencja 2010-2014  3654
Komisje>Komisja Finansowo-Gospodarcza>Protokoły posiedzień kadencja 2006-2010  3653
Informacje publiczne>Rejestry, ewidencje i archiwa>Rejestry, ewidencje i archiwa  3650
Organizacja>Jednostki organizacyjne>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  3557
>Organizacja>Z-ca Wójta  3547
Komisje>Społeczna>Protokoły posiedzeń kadencja 2006-2010  3511
Organizacja>Rada Gminy>Skład Osobowy Rady Gminy  3466
Informacje publiczne>Plany, programy strategie>Strategia Rozwoju Gminy  3452
>Urząd Gminy>Regulamin organizacyjny urzędu  3444
>Organizacja>Skarbnik Gminy  3384
Prawo Lokalne>Zarządzenia Wójta Gminy do roku 2012>Zarządzenia 2010  3378
Informacje publiczne>Organizacje pozarządowe>Program współpracy Gminy Kamienna Góra z NGO  3361
>Informacje publiczne>Inne informacje  3254
Komisje>Rewizyjna>Protokoły posiedzień kadencja 2010-2014  3224
Prawo Lokalne>Gospodarka przestrzenna>Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego - aktualne.  3205
Komisje>Komisja Finansowo-Gospodarcza>Protokoły posiedzeń kadencja 2010-2014  3143
Komisje>Społeczna>Protokoły posiedzień kadencja 2010-2014  3136
>Urząd Gminy>Skargi i wnioski  3099
Informacje publiczne>Plany, programy strategie>Plan Gospodarki Niskoemisyjnej  2941
Organizacja>Wójt Gminy>Informacja o wyborze  2905
Prawo Lokalne>Gospodarka przestrzenna>Studium Uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy  2874
Komisje>Społeczna>Protokoły posiedzień kadencja 2014-2018  2861
Prawo Lokalne>Gospodarka przestrzenna>Decyzje lokalizacji celu publicznego  2857
Prawo Lokalne>Zarządzenia Wójta Gminy do roku 2012>Zarządzenia 2011  2854
Informacje publiczne>Ochrona środowiska>Publicznie dostępny wykaz danych  2813
>Informacje publiczne>Informacje nieudostępnione  2810
Komisje>Komisja Finansowo-Gospodarcza>Protokoły posiedzień kadencja 2014-2018  2789
Organizacja>Jednostki organizacyjne>Przedszkole Publiczne w Krzeszowie  2761
>Urząd Gminy>Informacja o gminie  2754
Organizacja>Jednostki organizacyjne>Zespół Szkół Publicznych w Pisarzowicach  2657
>Zamówienia publiczne>Zamówienia publiczne  2638
Urząd Gminy>Zamówienia publiczne>Informacja o złożonych ofertach  2628
Organizacja>Jednostki organizacyjne>Zespół Obsługi Placówek Oświatowych  2620
Organizacja>Jednostki organizacyjne>Zespół Szkół Publicznych w Krzeszowie  2613
Organizacja>Jednostki organizacyjne>Publiczna Szkoła Podstawowa w Szarocinie  2583
Organizacja>Jednostki pomocnicze>Sołectwo Ogorzelec  2551
>Informacje publiczne>Dostęp do informacji publicznej  2531
Urząd Gminy>Samodzielne stanowiska>d/s gospodarki przestrzennej GP  2525
>Urząd Gminy>Metryczka  2503
Prawo Lokalne>Zarządzenia Wójta Gminy do roku 2012>Zarządzenia 2009  2496
Prawo Lokalne>Statut gminy>Statut Gminy Kamienna Góra  2495
>Informacje publiczne>Mieszkańcy gminy  2495
Organizacja>Rada Gminy>Plany pracy  2480
Komisje>Społeczna>Skład komisji  2464
Informacje publiczne>Plany, programy strategie>Projekt założeń do planu zaopatrzenia gminy Kamienna Góra w ciepło  2461
Organizacja>Jednostki organizacyjne>Publiczna Szkoła Podstawowa w Ptaszkowie  2432
Prawo Lokalne>Zarządzenia Wójta Gminy do roku 2012>Zarządzenia 2007  2379
>Urząd Gminy>Elektroniczna Skrzynka Podawcza  2342
Prawo Lokalne>Zarządzenia Wójta Gminy do roku 2012>Zarządzenia 2008  2314
>O Biuletynie>Redakcja  2272
Organizacja>Jednostki pomocnicze>Sołectwo Czarnów  2267
Organizacja>Jednostki pomocnicze>Sołectwo Szarocin  2262
Organizacja>Rada Gminy>Prezydium Rady Gminy  2260
Organizacja>Jednostki pomocnicze>Sołectwo Pisarzowice  2247
>Informacje publiczne>Protokoły kontroli  2208
Organizacja>Jednostki pomocnicze>Sołectwo Krzeszów  2197
Organizacja>Jednostki pomocnicze>Wykaz sołtysów kadencji 2014-2018  2164
Organizacja>Jednostki pomocnicze>Sołectwo Czadrów  2156
Prawo Lokalne>Zarządzenia Wójta Gminy do roku 2012>Zarządzenia 2012  2134
Prawo Lokalne>Gospodarka przestrzenna>Inne informacje  2127
Informacje publiczne>Rejestry, ewidencje i archiwa>Wykaz placówek posiadających zezwolenia na sprzedaż alkoholu  2127
Organizacja>Jednostki pomocnicze>Sołectwo Janiszów  2110
>Prawo Lokalne>Baza aktów własnych - od roku 2013  2106
>Informacje publiczne>Gospodarka odpadami komunalnymi  2098
Informacje publiczne>Wybory i referenda>Wybory ławników sądowych 2012-2015  2095
Budżet Gminy>Wykonanie budżetu>2011  2073
Urząd Gminy>Samodzielne stanowiska>d/s obywatelskich SO  2049
Oświadczenia Majątkowe>2011>Radni  2039
Organizacja>Jednostki pomocnicze>Sołectwo Jawiszów  2023
Organizacja>Jednostki pomocnicze>Sołectwo Ptaszków  2017
Organizacja>Jednostki pomocnicze>Sołectwo Raszów  2012
Organizacja>Jednostki pomocnicze>Sołectwo Przedwojów  2002
Organizacja>Jednostki pomocnicze>Sołectwo Rędziny  1998
Organizacja>Jednostki pomocnicze>Sołectwo Debrznik  1995
Oświadczenia Majątkowe>2008>Pracownicy Urzędu Gminy  1995
Organizacja>Jednostki pomocnicze>Sołectwo Leszczyniec  1992
Organizacja>Jednostki pomocnicze>Sołectwo Gorzeszów  1988
Komisje>Rewizyjna>Skład komisji  1984
Organizacja>Wójt Gminy>Plan narad  1976
Organizacja>Jednostki pomocnicze>Sołectwo Dobromyśl  1960
Organizacja>Jednostki pomocnicze>Sołectwo Kochanów  1956
Komisje>Komisja Finansowo-Gospodarcza>Skład komisji  1948
>Prawo Lokalne>Gospodarka przestrzenna  1945
Informacje publiczne>Petycje>Petycje  1944
Organizacja>Jednostki pomocnicze>Sołectwo Olszyny  1928
Informacje publiczne>Rejestry, ewidencje i archiwa>Wykaz zabytków  1922
Oświadczenia Majątkowe>2007>Radni  1912
Oświadczenia Majątkowe>2007>Pracownicy Urzędu Gminy  1896
Prawo Lokalne>Budżet Gminy>2014  1896
Oświadczenia Majątkowe>2011>Pracownicy Urzędu Gminy  1892
Organizacja>Jednostki pomocnicze>Sołectwo Lipienica  1878
Prawo Lokalne>Budżet Gminy>2013  1875
Komisje>Rewizyjna>Plany pracy  1871
Komisje>Społeczna>Plany pracy  1871
Oświadczenia Majątkowe>2003>Pracownicy Urzędu Gminy  1866
Organizacja>Jednostki pomocnicze>Sołectwo Krzeszówek  1861
Organizacja>Jednostki organizacyjne>Centrum Biblioteczno - Kulturalne Gminy Kamienna Góra  1826
Oświadczenia Majątkowe>2003>Radni  1823
Urząd Gminy>Samodzielne stanowiska>d/s organizacyjnych ORG  1823
Oświadczenia Majątkowe>2007>Kierownicy jednostek podległych  1822
Informacje publiczne>Rejestry, ewidencje i archiwa>Rejestr instytucji kultury  1819
Oświadczenia Majątkowe>2005>Pracownicy Urzędu Gminy  1804
Urząd Gminy>Język Migowy w Urzędzie>Pomoc dla osób niesłyszących  1795
Oświadczenia Majątkowe>2006>Kierownicy jednostek podległych  1795
Informacje publiczne>Ochrona środowiska>Program azbestowy  1781
Oświadczenia Majątkowe>2014>Radni  1766
Oświadczenia Majątkowe>2010> Pracownicy Urzędu Gminy  1763
Oświadczenia Majątkowe>2010>Radni  1762
Oświadczenia Majątkowe>2006>Pracownicy Urzędu Gminy  1744
Prawo Lokalne>Budżet Gminy>2015  1738
Oświadczenia Majątkowe>2013>Pracownicy Urzędu Gminy  1737
Oświadczenia Majątkowe>2005>Kierownicy jednostek podległych  1733
Oświadczenia Majątkowe>2012>Pracownicy Urzędu Gminy  1731
Oświadczenia Majątkowe>2006>Radni  1722
Komisje>Komisje wspólne>Protokoły posiedzień kadencja 2014-2018  1713
Urząd Gminy>Samodzielne stanowiska>d/s społecznych SP  1703
Oświadczenia Majątkowe>2009>Kierownicy jednostek podległych  1694
Oświadczenia Majątkowe>2014>Kierownicy jednostek podległych  1688
Oświadczenia Majątkowe>2008>Radni  1684
Oświadczenia Majątkowe>2011>Kierownicy jednostek podległych  1673
Informacje publiczne>Organizacje pozarządowe>Sprawozdania  1663
Prawo Lokalne>Budżet Gminy>2016  1653
Oświadczenia Majątkowe>2016> Pracownicy Urzędu Gminy  1644
Oświadczenia Majątkowe>2015>Pracownicy Urzędu Gminy  1632
>O Biuletynie>Strona główna Biuletynu Informscji Publicznej  1625
Oświadczenia Majątkowe>2013>Radni  1623
Oświadczenia Majątkowe>2003>Kierownicy jednostek podległych  1621
Oświadczenia Majątkowe>2004>Pracownicy Urzędu Gminy  1618
Prawo Lokalne>Budżet Gminy>2017  1607
Informacje publiczne>Wybory i referenda>Wybory ławników sądowych 2016-2019  1605
Urząd Gminy>Samodzielne stanowiska>Informacja zbiorcza o ilości załatwionych spraw  1603
Urząd Gminy>Samodzielne stanowiska>d/s promocji gminy, informacji europejskiej i turystyki PI  1596
Prawo Lokalne>Budżet Gminy>2012  1593
Wybory i referenda>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2015>Obwieszczenia wyborcze  1584
Oświadczenia Majątkowe>2005>Radni  1581
Komisje>Komisja Finansowo-Gospodarcza>Plan pracy  1570
Oświadczenia Majątkowe>2008>Kierownicy jednostek podległych  1567
Budżet Gminy>Wykonanie budżetu>2012  1561
Oświadczenia Majątkowe>2015>Radni  1559
Oświadczenia Majątkowe>2009>Pracownicy Urzędu Gminy  1558
Budżet Gminy>Wykonanie budżetu>2010  1554
>Informacje publiczne>Polityka prywatności  1549
Oświadczenia Majątkowe>2009>Radni  1536
Urząd Gminy>Zamówienia publiczne>Plany zamówień  1521
Organizacja>Jednostki organizacyjne>Zespół Obsługi Jednostek Gminy Kamienna Góra  1520
Oświadczenia Majątkowe>2010> Kierownicy jednostek podległych  1516
Oświadczenia Majątkowe>2004>Radni  1515
Informacje publiczne>Organizacje pozarządowe>Rada Pożytku Publicznego  1504
Oświadczenia Majątkowe>2013>Kierownicy jednostek podległych  1500
Budżet Gminy>Sprawozdania kwartalne>2013  1491
>Organizacja>Wójt  1490
Oświadczenia Majątkowe>2012>Kierownicy jednostek podległych  1477
Budżet Gminy>Wykonanie budżetu>2015  1476
Oświadczenia Majątkowe>2012>Radni  1476
Oświadczenia Majątkowe>2016>Kierownicy jednostek podległych  1471
Wybory i referenda>Wybory do Sejmu RP i Senatu RP 2015>Obwieszczenia wyborcze  1469
Budżet Gminy>Wykonanie budżetu>2014  1459
>Urząd Gminy>Infrastruktura społeczna  1452
Prawo Lokalne>Budżet Gminy>2011  1447
Wybory i referenda>Referendum ogólnokrajowe 2015>Obwieszczenia  1441
Oświadczenia Majątkowe>2004>Kierownicy jednostek podległych  1440
>Urząd Gminy>Geologia, rolnictwo, przemysł  1440
Budżet Gminy>Wykonanie budżetu>2013  1436
Budżet Gminy>Sprawozdania kwartalne>2012  1435
Oświadczenia Majątkowe>2014> Pracownicy Urzędu Gminy  1432
>Urząd Gminy>Zabytki  1427
Oświadczenia Majątkowe>2015>Kierownicy jednostek podległych  1412
Budżet Gminy>Sprawozdania kwartalne>2015  1400
>Urząd Gminy>Infrastruktura techniczna  1372
Oświadczenia Majątkowe>2016>Radni  1357
Budżet Gminy>Sprawozdania kwartalne>2016  1356
Wybory i referenda>Wybory do Sejmu RP i Senatu RP 2015>Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych  1354
Urząd Gminy>Samodzielne stanowiska>d/s obsługi Rady Gminy RG  1350
Wybory i referenda>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2015>Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych  1313
Oświata>Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym>2014 - 2015  1307
Budżet Gminy>Wykonanie budżetu>2016  1305
Komisje>Rewizyjna>Protokoły posiedzeń kadencja 2006-2010  1298
Wybory i referenda>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2015>Informacja o warunkach udziału w głosowaniu w obwodach głosowania  1295
Wybory i referenda>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2015>Komunikat Okręgowej Komisji Wyborczej Nr 2 w Jeleniej Gorze z dnia 20 marca 2015 r.  1275
Wybory i referenda>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2015>POSTANOWIENIE MARSZALKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 4 lutego 2015 r. o zarządzeniu wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej  1266
Komisje>Komisja Finansowo-Gospodarcza>Protokoły posiedzeń kadencja 2006-2010  1258
Budżet Gminy>Sprawozdania kwartalne>2014  1248
Urząd Gminy>Samodzielne stanowiska>d/s informatyki i administracyjno technicznych IA  1239
Urząd Gminy>Samodzielne stanowiska>d/s ochrony środowiska OŚ  1228
Informacje publiczne>Plany, programy strategie>Program usuwania wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Kamienna Góra wraz z inwentaryzacją miejsc występowania wyrobów budowlanych zawierający  1175
>Informacje publiczne>Ocena jakości wody  1175
Urząd Gminy>Samodzielne stanowiska>d/s Obrony Cywilnej i BHP OC  1163
Prawo Lokalne>Gospodarka przestrzenna>Obwieszczenia  1145
Informacje publiczne>Dzienniki Urzędowe>Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego  1136
>Prawo Lokalne>Zarządzenia Wójta Gminy  1090
Informacje publiczne>Plany, programy strategie>Program Ochrony Środowiska  1072
Informacje publiczne>Dzienniki Urzędowe>Dziennik Ustaw  1000
Organizacja>Jednostki organizacyjne>Biblioteka Publiczna Gminy Kamienna Góra  976
>Urząd Gminy>Przyroda  961
Informacje publiczne>Organizacje pozarządowe>Wykaz organizacji pozarządowych  897
>Zamówienia publiczne>Ogłoszenia o przetargach  888
Informacje publiczne>Dzienniki Urzędowe>Monitor Polski  881
Informacje publiczne>Rejestry, ewidencje i archiwa>Ewidencja pomników przyrody znajdujących się na terenie gminy Kamienna Góra  844
>Urząd Gminy>Indeks spraw  840
>Urząd Gminy>Regulamin organizacyjny urzędu  812
>Urząd Gminy>Informacja o stanie załatwianych spraw.  778
Informacje publiczne>Ochrona środowiska>Baza danych o ocenach oddziaływania na środowisko  756
Indeks spraw>Działalność gospodarcza>Rozpoczęcie działalności gospodarczej.  733
Wybory i referenda>Wybory do Sejmu RP i Senatu RP 2015>Komunikaty Państwowej Komisji Wyborczej  722
>Informacje publiczne>Przetargi nieograniczone - dostawy  722
Organizacja>Jednostki organizacyjne>Ośrodek Kultury Gminy Kamienna Góra  718
Wybory i referenda>Wybory samorządowe 2010>Obwieszczenia i rozporządzenia  665
>Informacje publiczne>Przetargi nieograniczone - roboty budowlane  663
Prawo Lokalne>Uchwały Rady Gminy do roku 2012>Kadencja 1998-2002  658
Oświadczenia Majątkowe>2017>Pracownicy Urzędu Gminy  658
Wybory i referenda>Wybory uzupełniające do Rady Gminy>Obwieszczenia i komunikaty  616
Komisje>Budżetu i Finansów (05.12.2006-16.03.2007)>Protokoły posiedzeń  611
Oświadczenia Majątkowe>2017>Kierownicy jednostek podległych  594
Oświadczenia Majątkowe>2017>Radni  591
>Informacje publiczne>Przetargi nieograniczone - usługi  590
Urząd Gminy>Samodzielne stanowiska>d/s świadczen rodzinnych SR  576
Organizacja>Rada Gminy>Plany Pracy Rady Gminy  560
Prawo Lokalne>Statut gminy>Załącznik nr 1  494
Organizacja>Rada Gminy>Wiceprzewodniczący Rady  479
Indeks spraw>Działalność gospodarcza>Zmiany prowadzonej działalności gospodarczej.  475
Organizacja>Jednostki organizacyjne>Publiczne Gimnazjum w Krzeszowie  469
Organizacja>Jednostki organizacyjne>Publiczna Szkoła Podstawowa w Krzeszowie  431
Wybory i referenda>Wybory do Sejmu i Senatu 2011>Obwieszczenia wyborcze  418
>Urząd Gminy>Indeks spraw  412
Prawo Lokalne>Statut gminy>Załacznik nr 4  411
Komisje>Komisja Finansowo-Gospodarcza>Plany pracy  400
Komisje>Rewizyjna>Plany pracy  398
Indeks spraw>Działalność gospodarcza>Wydawanie wypisów - zaświadczeń o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.  393
Urząd Gminy>Indeks spraw>Gospodarstwa agroturystyczne  387
Indeks spraw>Działalność gospodarcza>Wydawanie zezwoleń na sprzedaż i podawanie alkoholu.  387
Urząd Gminy>Indeks spraw>Planowanie przestrzenne  385
Wybory i referenda>Wybory samorządowe 2014>Obwieszczenia i rozporządzenia  379
Wybory i referenda>Wybory samorządowe 2014>Uchwały i informacje GKW  379
Indeks spraw>Wodociągi i kanalizacja>Taryfy i rozliczenia z odbiorcami za dostarczanie wody i odprowadzenie ścieków.  378
Prawo Lokalne>Statut gminy>Załącznik nr 2  374
Urząd Gminy>Indeks spraw>Działalność gospodarcza  363
Indeks spraw>Działalność gospodarcza>Zaprzestanie działalności gospodarczej.  362
Organizacja>Jednostki organizacyjne>Publiczne Gimnazjum w Pisarzowicach  353
Organizacja>Jednostki organizacyjne>Publiczna Szkoła Podstawowa w Pisarzowicach  340
Indeks spraw>Gospodarka gruntami gminnymi, rolnictwo>Kupno lub wydzierżawienie gruntów z Gminnego Zasobu Nieruchomości.  337
Wybory i referenda>Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014>Komunikaty  332
Komisje>Budżetu i Finansów (05.12.2006-16.03.2007)>Skład komisji  331
Urząd Gminy>Indeks spraw>Ochrona środowiska  330
Urząd Gminy>Indeks spraw>Podatki i opłaty lokalne  326
Indeks spraw>Gospodarka komunalna i mieszkaniowa>Uzyskanie lokalu mieszkalnego.  315
Organizacja>Wójt Gminy>Protokoły z narad  314
>>Urząd Gminy  313
Indeks spraw>Gospodarka gruntami gminnymi, rolnictwo>Zaliczenie pracy na gospodarstwie rolnym do czasookresu zatrudnienia.  308
Indeks spraw>Gospodarka komunalna i mieszkaniowa>Zamiana lokali mieszkalnych /wzajemna/.  304
Indeks spraw>Gospodarka komunalna i mieszkaniowa>Przepisanie uprawnień do lokalu mieszkalnego po zgonie głównego najemcy.  304
Oświadczenia Majątkowe>2014>Pracownicy Urzędu Gminy  303
Indeks spraw>Zagospodarowanie przestrzenne>Decyzja o warunkach zabudowy  299
Urząd Gminy>Indeks spraw>Gospodarka mieszkaniowa  299
Komisje>Społeczna>Plany pracy  299
Komisje>Komisja Finansowo-Gospodarcza>Skład komisji  294
Komisje>Komisja Finansowo-Gospodarcza>Plany pracy  292
Indeks spraw>Ewidencja ludności i dowody osobiste>Wydawanie zaświadczeń z akt ewidencji ludności i dowodów osobistych.  291
Urząd Gminy>Indeks spraw>Wodociągi i kanalizacja  290
Urząd Gminy>Indeks spraw>Drogi gminne  289
Indeks spraw>Gospodarka komunalna i mieszkaniowa>Umarzanie, odraczanie lub rozłożenie na raty spłaty zaległości czynszowych z tytułu najmu lokali mieszkalnych stanowiących mienie gminne.  284
Indeks spraw>Gospodarka gruntami gminnymi, rolnictwo>Usuwanie drzew i krzewów z terenu nieruchomości.  282
Prawo Lokalne>Statut gminy>Załącznik nr 3  279
Urząd Gminy>Indeks spraw>Ewidencja ludności  278
Indeks spraw>Drogi>Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej.  275
Urząd Gminy>Indeks spraw>Gospodarka Gruntami Gminnymi.  274
Urząd Gminy>Indeks spraw>Dowody osobiste  271
Indeks spraw>Działalność gospodarcza>Poświadczanie aktualności danych zawartych w zaświadczeniu.  271
Zamówienia publiczne>Objaśnienia do treści siwz>Podstawa prawna  270
Indeks spraw>Wodociągi i kanalizacja>Zawieranie umów na dostawę wody i odprowadzanie ścieków.  267
Indeks spraw>Gospodarka komunalna i mieszkaniowa>Uzyskanie lokalu socjalnego.  265
Urząd Gminy>Indeks spraw>Podziały i rozgraniczenia nieruchomości  265
Indeks spraw>Podatki>Obowiązek składania Deklaracji na podatek od środków transportowych.  257
Indeks spraw>Gospodarka komunalna i mieszkaniowa>Uzyskanie lokalu zamiennego, zastępczego.  255
Indeks spraw>Ewidencja ludności i dowody osobiste>Wymeldowanie z pobytu stałego decyzją administracyjną.  254
Indeks spraw>Podatki>Obowiązek składania: 1) Informacji o gruntach. 2) Deklaracji na podatek rolny.  252
Urząd Gminy>Indeks spraw>Świadczenia rodzinne  248
Indeks spraw>Podatki>Obowiązek składania: 1) Informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych. 2) Deklaracji na podatek od nieruchomości.  244
Indeks spraw>Podatki>Umorzenie zaległości podatkowych, odsetek za zwłokę lub opłaty prolongacyjnej (dot. podatku rolnego, od nieruchomości,leśnego, od środków transportowy  241
Indeks spraw>Ewidencja ludności i dowody osobiste>Wydanie dowodu osobistego po raz pierwszy.  241
Indeks spraw>Działalność gospodarcza>Informacje dodatkowe dla zainteresowanych działalnością gospodarczą.  236
Indeks spraw>Ewidencja ludności i dowody osobiste>Wymiana dowodu osobistego z powodu: zmiany imienia lub nazwiska, miejsca zamieszkania, zniszczenia, upływu terminu ważności.  233
Indeks spraw>Wodociągi i kanalizacja>Przyłączenie nieruchomości do gminnej sieci wodociągowej/kanalizacyjnej.  227
Indeks spraw>Drogi>Zezwolenie na lokalizację zjazdu z drogi gminnej.  226
>Organizacja>Wójt Gminy  225
Indeks spraw>Świadczenia Rodzinne>Wniosek o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych  224
Indeks spraw>Gospodarka gruntami gminnymi, rolnictwo>Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego przysługujacego osobom fizycznym w prawo własności gruntów z Gminnego Zasobu Nieruchomości.  224
Indeks spraw>Ewidencja ludności i dowody osobiste>Wydawanie dowodów osobistych w przypadku utraty dowodu osobistego.  223
Indeks spraw>Podatki>Obowiązek składania: 1) Informacji o lasach. 2) Deklaracji na podatek leśny.  222
Indeks spraw>Podatki>Odroczenie terminu płatności podatku lub rozłożenie zapłaty podatku na raty (dot. podatku rolnego, od nieruchomości, leśnego, od środków transportowyc  218
Indeks spraw>Drogi>Zezwolenie na lokalizowanie w pasie drogowym drogi gminnej obiektów budowlanych lub urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrze  216
Komisje>Budżetu i Finansów (05.12.2006-16.03.2007)>Plany pracy  216
Indeks spraw>Wodociągi i kanalizacja>Rozłożenia na raty i umorzenia zaległości z tytułu poboru wody i zrzutu ścieków.  213
Indeks spraw>Podatki>Odroczenie lub rozłożenie na raty wypłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę (dot. podatku rolnego, od nieruchomości, leśnego, od środkó  211
Urząd Gminy>Indeks spraw>Gospodarstwa agroturystyczne  209
Komisje>Komisja Finansowo-Gospodarcza>Plany pracy  208
Indeks spraw>Ewidencja ludności i dowody osobiste>Udzielanie informacji adresowych.  205
Urząd Gminy>Indeks spraw>Utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną.  202
Indeks spraw>Zagospodarowanie przestrzenne>Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach  201
Wybory i referenda>Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014>Informacja dla wyborcy niepełnosprawnego.  197
Wybory i referenda>Wybory samorządowe 2014>Wyniki wyborów do Rady Gminy Kamienna Góra i Wójta Gminy Kamienna Góra  195
Wybory i referenda>Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014>Rejestr uchwał  191
Plany, programy strategie>Projekty organizacji ruchu drogowego>Droga gminna nr 114833D w Czadrowie.  190
Indeks spraw>Świadczenia Rodzinne>Wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego  189
Indeks spraw>Ewidencja ludności i dowody osobiste>Wymeldowanie z pobytu stałego, czasowego lub czasowo za granicę.  188
Informacje publiczne>Organizacje pozarządowe>Działalność sportowa  184
Urząd Gminy>Indeks spraw>Ustalenie kapitału początkowego  182
Indeks spraw>Ochrona środowiska>Usuwanie drzew i krzewów z terenu nieruchomości.  182
Indeks spraw>Ewidencja ludności i dowody osobiste>Zameldowanie na pobyt stały.  181
Indeks spraw>Zagospodarowanie przestrzenne>Decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznego  180
Wybory i referenda>Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014>Informacja Wójta Gminy  179
Indeks spraw>Ewidencja ludności i dowody osobiste>Wydawanie dowodów osobistych osobom powracającym z zagranicy.  177
Wybory i referenda>Wybory samorządowe 2014>Informacja dla osób niepełnosprawnych  168
Indeks spraw>Ewidencja ludności i dowody osobiste>Dopisanie do rejestru wyborców osoby nie zameldowanej na pobyt stały w miejscu stałego zamieszkiwania.  165
Indeks spraw>Ewidencja ludności i dowody osobiste>Zameldowanie na pobyt czasowy ponad 2 miesiące.  162
Indeks spraw>Ewidencja ludności i dowody osobiste>Zwolnienie z odbywania zasadniczej służby wojskowej.  161
Indeks spraw>Zagospodarowanie przestrzenne>Nadawaniew numerów porządkowych na budynkach  157
Indeks spraw>Ewidencja ludności i dowody osobiste>Nadawanie numerów PESEL osobom nie posiadającym stałego zameldowania.  154
Indeks spraw>Ochrona środowiska>Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach  151
Indeks spraw>Ustalenie kapitału początkowego>Ustalenie kapitału początkowego dla osób urodzonych po 31 grudnia 1948.  149
Indeks spraw>Gospodarka gruntami gminnymi, rolnictwo>Utrzymywanie psa razy uznawanej za agresywną.  147
>Informacje publiczne>Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego  144
Organizacja>Jednostki organizacyjne>Wiejski Dom Kultury w Krzeszowie  139
Wybory i referenda>Wybory samorządowe 2014>Obwieszczenia Komisarza Wyborczego we Wrocławiu.  132
Zamówienia publiczne>Objaśnienia do treści siwz>EOG-Termomodernizacja  131
Indeks spraw>Gospodarka komunalna i mieszkaniowa>Dodatki mieszkaniowe.  130
Indeks spraw>Zagospodarowanie przestrzenne>Decyzja o zatwierdzeniu podziału nieruchomości  130
Indeks spraw>Ewidencja ludności i dowody osobiste>Zameldowanie na pobyt czasowy do 2 miesięcy.  128
Urząd Gminy>Samodzielne stanowiska>d/s oświaty OŚ  128
Indeks spraw>Gospodarka gruntami gminnymi, rolnictwo>Powiadomienie o zaobserwowanych zagrożeniach środowiska naturalnego lub jego naruszeń.  120
Indeks spraw>Podatki>Umorzenie, rozłożenie na raty opłaty za niespełnienie zawarcia umowy obowiązkowego ubezpieczenia budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego  119
Prawo Lokalne>Budżet Gminy>2018  118
Urząd Gminy>Samodzielne stanowiska>d/s ochrony środowiska OŚ  116
Indeks spraw>Wodociągi i kanalizacja>Techniczna obsługa zabezpieczenia ciągłości pracy urządzeń, sieci wodociągowej i kanalizacyjnej  116
Indeks spraw>Zagospodarowanie przestrzenne>Decyzja o rozgraniczeniu nieruchomości  116
Indeks spraw>Podziały i rozgraniczenia nieruchomości>Podziały nieruchomości  116
Indeks spraw>Gospodarka komunalna i mieszkaniowa>Obsługa techniczno-eksploatacyjna budynków mieszkalnych  115
Komisje>Komisja Finansowo-Gospodarcza>Protokoły posiedzeń kadencja 2010-2014  111
Zamówienia publiczne>Objaśnienia do treści siwz>ORLIK KRZESZÓW  109
Indeks spraw>Gospodarka komunalna i mieszkaniowa>Wynajem lokali użytkowych.  108
Komisje>Rewizyjna>Plan pracy 2015  105
Indeks spraw>Podziały i rozgraniczenia nieruchomości>Rozgraniczenia nieruchomości  101
>Zamówienia publiczne>Przetargi  101
Organizacja>Jednostki organizacyjne>Wiejski Dom Kultury w Pisarzowicach  100
Indeks spraw>Podatki>Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.  100
Indeks spraw>Ochrona środowiska>Powiadomienie o zaobserwowanych zagrożeniach środowiska naturalnego lub jego naruszeń.  98
Komisje>Społeczna>Plan pracy 2015  96
Zamówienia publiczne>Objaśnienia do treści siwz>Droga Ptaszków  94
Indeks spraw>Działalność gospodarcza>Zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej  93
>Urząd Gminy>Nieodpłatna pomoc prawna  88
Informacje publiczne>Ochrona środowiska>PONE  79
Indeks spraw>Świadczenia Rodzinne>Refundacje wynagrodzeń inwalidów oraz młodocianych pracowników  72
Zamówienia publiczne>Objaśnienia do treści siwz>Dach - Szkoła Szarocin  67
Zamówienia publiczne>Objaśnienia do treści siwz>Pisarzowice Ośrodek Kultury  64
Zamówienia publiczne>Objaśnienia do treści siwz>Oświetlenie drogowe Ogorzelec-obwód II  61
Urząd Gminy>Referaty>d  57
Zamówienia publiczne>Objaśnienia do treści siwz>Krzeszów_przedszkole  57
Indeks spraw>Ochrona środowiska>Ustanowienie pomnika przyrody  55
Informacje publiczne>Wybory i referenda>Rejestr wyborców  53
Zamówienia publiczne>Objaśnienia do treści siwz>Most Krzeszów  53
Zamówienia publiczne>Objaśnienia do treści siwz>Gimnazjum Krzeszów  51
Zamówienia publiczne>Objaśnienia do treści siwz>Wodociag Ogorzelec  50
Zamówienia publiczne>Objaśnienia do treści siwz>Publikacja Raszów  46
Urząd Gminy>Indeks spraw>Utrzymywanie psa razy uznawanej za agresywną  44
Urząd Gminy>Samodzielne stanowiska>d/s ewidencji działalności gospodarczej i promocji gminy DGP  44
Prawo Lokalne>Budżet Gminy>2013  41
Komisje>Komisja Finansowo-Gospodarcza>Protokoły posiedzeń kadencja 2010-2014  37
Oświata>Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym>2016-2017  35
>>  33
Prawo Lokalne>Podatki i opłaty lokalne>Informacja o podatkach i opłatach lokalnych  30
Indeks spraw>Działalność gospodarcza>Rozpoczęcie działalności gospodarczej.  27
Indeks spraw>Drogi>Podziały nieruchomości położonych na obszarach przeznaczonych w planie zagospodarowania przestrzennego gminy na cele inne niż rolne i leśne , a także  24
Zamówienia publiczne>Objaśnienia do treści siwz>Udzielenie kredytu inwestycyjnego .....  21
Zamówienia publiczne>Objaśnienia do treści siwz>Szkoła Krzeszów  21
Prawo Lokalne>Statut gminy>Statut Gminy Kamienna Góra  21
Indeks spraw>Działalność gospodarcza>Poświadczanie aktualności danych zawartych w zaświadczeniu.  20
Indeks spraw>Drogi>Rozgraniczenie nieruchomości w celu ustalenia przebiegu jej granic i utrwalenie ich na gruncie, w sytuacji gdy zachodzi spór graniczny.  19
Zamówienia publiczne>Objaśnienia do treści siwz>GOK_Krzeszów  18
Zamówienia publiczne>Objaśnienia do treści siwz>Czadrów_pawilon  17
Zamówienia publiczne>Objaśnienia do treści siwz>GOK_Pisarzowice  16
>Prawo Lokalne>Strategia Rozwoju  16
Indeks spraw>Działalność gospodarcza>Udzielanie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką.  15
Zamówienia publiczne>Objaśnienia do treści siwz>Plan Zagospodarowania  14
>Organizacja>Rada Gminy  14
Prawo Lokalne>Zarządzenia Wójta Gminy do roku 2012>Zarządzenia Wójta Gminy  13
Zamówienia publiczne>Objaśnienia do treści siwz>Oświetlenie Gorzeszów  12
Indeks spraw>Działalność gospodarcza>Zmiany prowadzonej działalności gospodarczej.  11
Prawo Lokalne>Regulamin organizacyjny urzędu>ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE  11
Zamówienia publiczne>Objaśnienia do treści siwz>Dach Jawiszów 23.  11
Urząd Gminy>Samodzielne stanowiska>d/s rozliczeń finansowych lokali komunalnych FL  11
Indeks spraw>Działalność gospodarcza>Wydawanie zezwoleń na sprzedaż i podawanie alkoholu.  11
Zamówienia publiczne>Objaśnienia do treści siwz>Droga_Czarnów  10
Urząd Gminy>Indeks spraw>Gospodarstwa agroturystyczne !!  10
Indeks spraw>Drogi>Zezwolenie na umieszczenie w pasie drogowym drogi gminnej urządzeń lub obiektów nie związanych z gospodarką drogową lub potrzebami ruchu.  8
Oświadczenia Majątkowe>2008>Radni  8
Indeks spraw>Gospodarka gruntami gminnymi, rolnictwo>Nabycie lub wydzierżawienie gruntów z Gminnego Zasobu Nieruchomości.  8
>Organizacja>Przewodniczący Rady  8
Zamówienia publiczne>Objaśnienia do treści siwz>Dach Ogorzelec 63.  8
Urząd Gminy>Indeks spraw>Ustalenie kapitału początkowego dla osób urodzonych po 31 grudnia 1948.  7
Zamówienia publiczne>Objaśnienia do treści siwz>Most Pisarzowice  7
Zamówienia publiczne>Objaśnienia do treści siwz>Droga Czarnów  7
Urząd Gminy>Samodzielne stanowiska>d/s administracji lokalami użyteczności publicznej AU  7
Prawo Lokalne>Regulamin organizacyjny urzędu>ROZDZIAŁ III. STRUKTURA ORGANIZACYJNA URZĘDU  7
Urząd Gminy>Samodzielne stanowiska>d/s utrzymania i budowy dróg DR  6
Prawo Lokalne>Statut gminy>Rozdział II  6
Indeks spraw>Działalność gospodarcza>Poświadczanie aktualności danych zawartych w zaświadczeniu.  6
Urząd Gminy>Samodzielne stanowiska>d/s technicznych zasobów lokalowych TL  6
Organizacja>Komisje> Rewizyjna  6
Indeks spraw>Ewidencja ludności i dowody osobiste>Wydanie dowodu osobistego po raz pierwszy.  6
Prawo Lokalne>Statut gminy>Rozdział VIII  6
Indeks spraw>Gospodarka gruntami gminnymi, rolnictwo>Nabycie lub wydzierżawienie gruntów z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa.  6
Indeks spraw>Wodociągi i kanalizacja>Taryfy i rozliczenia z odbiorcami za dostarczanie wody i odprowadzenie ścieków.  6
Indeks spraw>Wodociągi i kanalizacja>Zawieranie umów na dostawę wody i odprowadzanie ścieków.  6
Indeks spraw>Gospodarka komunalna i mieszkaniowa>Umarzanie, odraczanie lub rozłożenie na raty spłaty zaległości czynszowych z tytułu najmu lokali mieszkalnych stanowiących mienie gminne.  5
Indeks spraw>Gospodarka gruntami gminnymi, rolnictwo>Usuwanie drzew i krzewów z terenu nieruchomości.  5
Indeks spraw>Drogi>Podziały nieruchomości położonych na obszarach przeznaczonych w planie zagospodarowania przestrzennego gminy na cele inne niż rolne i leśne , a także  5
Indeks spraw>Podatki>Umorzenie zaległości podatkowych, odsetek za zwłokę lub opłaty prolongacyjnej (dot. podatku rolnego, od nieruchomości,leśnego, od środków transportowy  5
Indeks spraw>Drogi>Zgoda na wykonanie lub przebudowę zjazdu z drogi gminnej.  5
Prawo Lokalne>Statut gminy>Rozdział III  5
Indeks spraw>Gospodarka komunalna i mieszkaniowa>Uzyskanie lokalu mieszkalnego.  5
Prawo Lokalne>Regulamin organizacyjny urzędu>Załącznik nr 2. Struktura organizacyjna urzędu  5
Prawo Lokalne>Regulamin organizacyjny urzędu>Załącznik nr 1. Struktura stanowisk Urzędu Gminy w Kamiennej Górze  5
Indeks spraw>Działalność gospodarcza>Wydawanie wypisów - zaświadczeń o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.  5
Zamówienia publiczne>Objaśnienia do treści siwz>Parking Krzeszów  5
Zamówienia publiczne>Objaśnienia do treści siwz>Droga Janiszów  5
Informacje publiczne>Przetargi Nieograniczone>Przetargi nieograniczone - dostawy  5
Prawo Lokalne>Regulamin organizacyjny urzędu>ROZDZIAŁ II. STATUS PRACOWNIKÓW URZĘDU  4
Urząd Gminy>Indeks spraw>test  4
Prawo Lokalne>Statut gminy>Rozdział V  4
Prawo Lokalne>Statut gminy>Rozdział IV  4
Informacje publiczne>Przetargi Nieograniczone>Przetargi nieograniczone - roboty budowlane  4
Indeks spraw>Gospodarka komunalna i mieszkaniowa>Dodatki mieszkaniowe.  4
Prawo Lokalne>Statut gminy>Rozdział X  4
Urząd Gminy>Samodzielne stanowiska>d/s administracji zasobami lokalowymi AL  4
Zamówienia publiczne>Objaśnienia do treści siwz>Kredyt 264 000,00  4
Prawo Lokalne>Statut gminy>Rozdział IX  4
Prawo Lokalne>Statut gminy>Rozdział VII  4
Indeks spraw>Gospodarka gruntami gminnymi, rolnictwo>Utrzymywanie psa razy uznawanej za agresywną.  4
Prawo Lokalne>Statut gminy>Rozdział VI  4
Indeks spraw>Gospodarka gruntami gminnymi, rolnictwo>Zaliczenie pracy na gospodarstwie rolnym do czasookresu zatrudnienia.  3
Indeks spraw>Podatki>Informacja o wysokości stawek podatkowych na terenie gminy Kamienna Góra obowiązujących w roku 2004.  3
Zamówienia publiczne>Objaśnienia do treści siwz>Szkoła Pisarzowice  3
Indeks spraw>Gospodarka komunalna i mieszkaniowa>Przepisanie uprawnień do lokalu mieszkalnego po zgonie głównego najemcy.  3
Zamówienia publiczne>Objaśnienia do treści siwz>Ptaszków - studnie kanalizacyjne  3
Indeks spraw>Podatki>Obowiązek składania: 1) Informacji o lasach. 2) Deklaracji na podatek leśny.  3
Indeks spraw>Działalność gospodarcza>Zaprzestanie działalności gospodarczej.  3
Indeks spraw>Gospodarka gruntami gminnymi, rolnictwo>Powiadomienie o zaobserwowanych zagrożeniach środowiska naturalnego lub jego naruszeń.  3
Indeks spraw>Gospodarka gruntami gminnymi, rolnictwo>Nabycie lub wydzierżawienie gruntów z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa.  3
Urząd Gminy>Referaty>Świadczeń Rodzinnych  3
Indeks spraw>Gospodarka gruntami gminnymi, rolnictwo>Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego przysługujacego osobom fizycznym w prawo własności gruntów z Gminnego Zasobu Nieruchomości.  3
Zamówienia publiczne>Objaśnienia do treści siwz>Droga Rędziny  3
Wybory i referenda>Wybory samorządowe 2014>Wyniki wyborów do Rady Gminy Kamienna Góra i Wójta Gminy Kamienna Góra  3
Indeks spraw>Ewidencja ludności i dowody osobiste>Dopisanie do rejestru wyborców osoby nie zameldowanej na pobyt stały w miejscu stałego zamieszkiwania.  3
Indeks spraw>Zagospodarowanie przestrzenne>Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.  3
Indeks spraw>Ewidencja ludności i dowody osobiste>Zwolnienie z odbywania zasadniczej służby wojskowej.  3
Indeks spraw>Wodociągi i kanalizacja>Przyłączenie nieruchomości do gminnej sieci wodociągowej/kanalizacyjnej.  2
>Informacje publiczne>Wybory ławników sądowych 2011  2
Prawo Lokalne>Regulamin organizacyjny urzędu>ROZDZIAŁ VI. ZASADY I TRYB FUNKCJONOWANIA URZĘDU  2
Prawo Lokalne>Regulamin organizacyjny urzędu>ROZDZIAŁ V. ZADANIA I KOMPETENCJE POSZCZEGÓLNYCH REFERATÓW I SAMODZIELNYCH STANOWISK PRACY  2
Indeks spraw>Gospodarka komunalna i mieszkaniowa>Uzyskanie lokalu zamiennego, zastępczego.  2
Informacje publiczne>Ochrona środowiska>Program ochrony środowiska  2
Organizacja>Komisje>Gospodarcza, Ochrony Środowiska i Rolnictwa  2
Indeks spraw>Gospodarka komunalna i mieszkaniowa>Uzyskanie lokalu socjalnego.  2
Indeks spraw>Gospodarka komunalna i mieszkaniowa>Zamiana lokali mieszkalnych /wzajemna/.  2
Informacje publiczne>Przetargi Nieograniczone>Przetargi nieograniczone - usługi  2
Indeks spraw>Wodociągi i kanalizacja>Techniczna obsługa zabezpieczenia ciągłości pracy urządzeń, sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.  2
Indeks spraw>Ewidencja ludności i dowody osobiste>Wymiana dowodu osobistego z powodu: zmiany imienia lub nazwiska, miejsca zamieszkania, zniszczenia, upływu terminu ważności.  2
Indeks spraw>Ewidencja ludności i dowody osobiste>Nadawanie numerów PESEL osobom nie posiadającym stałego zameldowania.  2
Indeks spraw>Podatki>Obowiązek składania: 1) Informacji o gruntach. 2) Deklaracji na podatek rolny.  2
Indeks spraw>Działalność gospodarcza>Udzielanie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką.  2
Indeks spraw>Wodociągi i kanalizacja>Rozłożenia na raty i umorzenia zaległości z tytułu poboru wody i zrzutu ścieków.  2
>Organizacja>Wiceprzewodniczący Rady  2
Prawo Lokalne>Regulamin organizacyjny urzędu>Załącznik nr 3. Podział zadań i kompetencji Kierownictwa Urzędu  2
Indeks spraw>Drogi>Zezwolenie na umieszczenie w pasie drogowym drogi gminnej urządzeń lub obiektów nie związanych z gospodarką drogową lub potrzebami ruchu.  1
>Zamówienia publiczne>Ogłoszenia o przetargach  1
Indeks spraw>Podatki>Obowiązek składania Deklaracji na podatek od środków transportowych.  1
Indeks spraw>Podatki>Obowiązek składania: 1) Informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych. 2) Deklaracji na podatek od nieruchomości.  1
Indeks spraw>Gospodarka komunalna i mieszkaniowa>Wynajem lokali użytkowych.  1
Indeks spraw>Działalność gospodarcza>Zaprzestanie działalności gospodarczej.  1
Indeks spraw>Drogi>Rozgraniczenie nieruchomości w celu ustalenia przebiegu jej granic i utrwalenie ich na gruncie, w sytuacji gdy zachodzi spór graniczny.  1
Indeks spraw>Podatki>Odroczenie terminu płatności podatku lub rozłożenie zapłaty podatku na raty (dot. podatku rolnego, od nieruchomości, leśnego, od środków transportowyc  1
>Informacje publiczne>Wiadomości testowe  1
Indeks spraw>Ewidencja ludności i dowody osobiste>Wydawanie zaświadczeń z akt ewidencji ludności i dowodów osobistych.  1
Indeks spraw>Ewidencja ludności i dowody osobiste>Wymeldowanie z pobytu stałego decyzją administracyjną.  1
Prawo Lokalne>Regulamin organizacyjny urzędu>ROZDZIAŁ VII. ZAKRES UPOWAŻNIEŃ UDZIELONYCH PRACOWNIKOM DO ZAŁATWIANIA SPRAW  1
Indeks spraw>Ewidencja ludności i dowody osobiste>Zameldowanie na pobyt stały.  1
Indeks spraw>Gospodarka gruntami gminnymi, rolnictwo>Nabycie lub wydzierżawienie gruntów z Gminnego Zasobu Nieruchomości.  1
Indeks spraw>Podatki>Odroczenie lub rozłożenie na raty wypłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę (dot. podatku rolnego, od nieruchomości, leśnego, od środkó  1
Indeks spraw>Ewidencja ludności i dowody osobiste>Wymeldowanie z pobytu stałego, czasowego lub czasowo za granicę.  1
Informacje publiczne>Wyjaśnienia do przetargów>EOG -Termomodernizacja  1
Indeks spraw>Działalność gospodarcza>Informacje dodatkowe dla zainteresowanych działalnością gospodarczą.  1
Zamówienia publiczne>Objaśnienia do treści siwz>Studium Zagospodarowania  1
Indeks spraw>Ewidencja ludności i dowody osobiste>Udzielanie informacji adresowych.  1
Indeks spraw>Ewidencja ludności i dowody osobiste>Zameldowanie na pobyt czasowy do 2 miesięcy.  1
Początek strony