Statystyki odwiedzin Biuletynu
Urząd Gminy>Zamówienia publiczne>Przetargi nieograniczone  32275
>Urząd Gminy>Ogłoszenia i obwieszczenia  25855
Urząd Gminy>Zamówienia publiczne>Ogłoszenia o wyborze oferty  12174
Prawo Lokalne>Uchwały Rady Gminy do roku 2012>Kadencja 2002-2006  10195
>Urząd Gminy>Praca w urzędzie  9159
Prawo Lokalne>Uchwały Rady Gminy do roku 2012>Kadencja 2006-2010  7725
Urząd Gminy>Referaty>ROZWOJU I INFRASTRUKTURY (RI)  6216
>Informacje publiczne>Przetargi Nieograniczone  6060
Urząd Gminy>Referaty>REFERAT KOMUNALNY, ROLNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA (KROŚ)  5978
Urząd Gminy>Referaty>REFERAT FINANSOWY (FN)  5572
>Urząd Gminy>Adres  4671
>Prawo Lokalne>Podatki i opłaty  4611
>Zamówienia publiczne>Przetargi  4582
Urząd Gminy>Referaty>REFERAT WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI (WiK)  4579
>Prawo Lokalne>Budżet Gminy 2011  4421
Komisje>Rewizyjna>Protokoły posiedzień kadencja 2014-2018  4376
Prawo Lokalne>Uchwały Rady Gminy do roku 2012>Kadencja 2010-2014  4079
Organizacja>Rada Gminy>Protokoły sesji Rady Gminy kadencja 2006-2010  4019
Organizacja>Rada Gminy>Protokoły sesji Rady Gminy kadencja 2014-2018  3929
Informacje publiczne>Organizacje pozarządowe>Konkursy ofert  3772
Prawo Lokalne>Gospodarka przestrzenna>Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego - w opracowaniu.  3711
>Organizacja>Sekretarz Gminy  3620
Urząd Gminy>Referaty>REFERAT ORGANIZACYJNO – SPOŁECZNY (OS)  3614
>Informacje publiczne>Mienie komunalne  3603
Komisje>Komisja Finansowo-Gospodarcza>Protokoły posiedzień kadencja 2006-2010  3544
Informacje publiczne>Rejestry, ewidencje i archiwa>Rejestry, ewidencje i archiwa  3496
Organizacja>Jednostki organizacyjne>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  3429
>Organizacja>Z-ca Wójta  3407
Organizacja>Rada Gminy>Protokoły sesji Rady Gminy kadencja 2010-2014  3391
Komisje>Społeczna>Protokoły posiedzeń kadencja 2006-2010  3354
Informacje publiczne>Plany, programy strategie>Strategia Rozwoju Gminy  3341
Organizacja>Rada Gminy>Skład Osobowy Rady Gminy  3328
>Organizacja>Skarbnik Gminy  3258
>Urząd Gminy>Regulamin organizacyjny urzędu  3256
>Informacje publiczne>Inne informacje  3254
Prawo Lokalne>Zarządzenia Wójta Gminy do roku 2012>Zarządzenia 2010  3222
Informacje publiczne>Organizacje pozarządowe>Program współpracy Gminy Kamienna Góra z NGO  3210
Prawo Lokalne>Gospodarka przestrzenna>Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego - aktualne.  3051
Komisje>Rewizyjna>Protokoły posiedzień kadencja 2010-2014  2972
>Urząd Gminy>Skargi i wnioski  2970
Komisje>Społeczna>Protokoły posiedzień kadencja 2010-2014  2894
Organizacja>Wójt Gminy>Informacja o wyborze  2890
Komisje>Komisja Finansowo-Gospodarcza>Protokoły posiedzeń kadencja 2010-2014  2883
Informacje publiczne>Plany, programy strategie>Plan Gospodarki Niskoemisyjnej  2816
Prawo Lokalne>Gospodarka przestrzenna>Studium Uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy  2765
>Urząd Gminy>Informacja o gminie  2741
Prawo Lokalne>Zarządzenia Wójta Gminy do roku 2012>Zarządzenia 2011  2717
>Informacje publiczne>Informacje nieudostępnione  2714
Informacje publiczne>Ochrona środowiska>Publicznie dostępny wykaz danych  2682
Prawo Lokalne>Gospodarka przestrzenna>Decyzje lokalizacji celu publicznego  2666
Organizacja>Jednostki organizacyjne>Przedszkole Publiczne w Krzeszowie  2643
Organizacja>Jednostki organizacyjne>Zespół Obsługi Placówek Oświatowych  2619
Komisje>Społeczna>Protokoły posiedzień kadencja 2014-2018  2595
Organizacja>Jednostki organizacyjne>Zespół Szkół Publicznych w Pisarzowicach  2542
Urząd Gminy>Samodzielne stanowiska>d/s gospodarki przestrzennej GP  2525
Komisje>Komisja Finansowo-Gospodarcza>Protokoły posiedzień kadencja 2014-2018  2507
Organizacja>Jednostki organizacyjne>Zespół Szkół Publicznych w Krzeszowie  2496
>Urząd Gminy>Metryczka  2490
Organizacja>Jednostki organizacyjne>Publiczna Szkoła Podstawowa w Szarocinie  2471
Organizacja>Jednostki pomocnicze>Sołectwo Ogorzelec  2460
>Informacje publiczne>Dostęp do informacji publicznej  2421
Prawo Lokalne>Statut gminy>Statut Gminy Kamienna Góra  2393
Komisje>Społeczna>Skład komisji  2375
Prawo Lokalne>Zarządzenia Wójta Gminy do roku 2012>Zarządzenia 2009  2357
Organizacja>Rada Gminy>Plany pracy  2334
Informacje publiczne>Plany, programy strategie>Projekt założeń do planu zaopatrzenia gminy Kamienna Góra w ciepło  2330
Organizacja>Jednostki organizacyjne>Publiczna Szkoła Podstawowa w Ptaszkowie  2327
>Informacje publiczne>Mieszkańcy gminy  2325
Prawo Lokalne>Zarządzenia Wójta Gminy do roku 2012>Zarządzenia 2007  2245
>Urząd Gminy>Elektroniczna Skrzynka Podawcza  2192
>O Biuletynie>Redakcja  2185
Prawo Lokalne>Zarządzenia Wójta Gminy do roku 2012>Zarządzenia 2008  2178
Organizacja>Jednostki pomocnicze>Sołectwo Czarnów  2172
Organizacja>Jednostki pomocnicze>Sołectwo Szarocin  2167
>Zamówienia publiczne>Zamówienia publiczne  2165
Organizacja>Jednostki pomocnicze>Sołectwo Pisarzowice  2158
Urząd Gminy>Zamówienia publiczne>Informacja o złożonych ofertach  2148
Organizacja>Rada Gminy>Prezydium Rady Gminy  2144
>Informacje publiczne>Protokoły kontroli  2113
Organizacja>Jednostki pomocnicze>Sołectwo Krzeszów  2105
Organizacja>Jednostki pomocnicze>Sołectwo Czadrów  2062
Urząd Gminy>Samodzielne stanowiska>d/s obywatelskich SO  2049
Organizacja>Jednostki pomocnicze>Wykaz sołtysów kadencji 2014-2018  2026
Prawo Lokalne>Gospodarka przestrzenna>Inne informacje  2018
Prawo Lokalne>Zarządzenia Wójta Gminy do roku 2012>Zarządzenia 2012  2013
Organizacja>Jednostki pomocnicze>Sołectwo Janiszów  2005
Budżet Gminy>Wykonanie budżetu>2011  1994
Informacje publiczne>Wybory i referenda>Wybory ławników sądowych 2012-2015  1969
Oświadczenia Majątkowe>2011>Radni  1958
>Informacje publiczne>Gospodarka odpadami komunalnymi  1957
Organizacja>Wójt Gminy>Plan narad  1955
Informacje publiczne>Rejestry, ewidencje i archiwa>Wykaz placówek posiadających zezwolenia na sprzedaż alkoholu  1944
>Prawo Lokalne>Gospodarka przestrzenna  1943
>Prawo Lokalne>Baza aktów własnych - od roku 2013  1928
Organizacja>Jednostki pomocnicze>Sołectwo Jawiszów  1928
Organizacja>Jednostki pomocnicze>Sołectwo Ptaszków  1926
Organizacja>Jednostki pomocnicze>Sołectwo Raszów  1922
Organizacja>Jednostki pomocnicze>Sołectwo Rędziny  1913
Organizacja>Jednostki pomocnicze>Sołectwo Przedwojów  1910
Oświadczenia Majątkowe>2008>Pracownicy Urzędu Gminy  1903
Organizacja>Jednostki pomocnicze>Sołectwo Leszczyniec  1900
Organizacja>Jednostki pomocnicze>Sołectwo Debrznik  1897
Organizacja>Jednostki pomocnicze>Sołectwo Gorzeszów  1892
Komisje>Rewizyjna>Skład komisji  1885
Organizacja>Jednostki pomocnicze>Sołectwo Dobromyśl  1868
Organizacja>Jednostki pomocnicze>Sołectwo Kochanów  1862
Komisje>Komisja Finansowo-Gospodarcza>Skład komisji  1850
Organizacja>Jednostki pomocnicze>Sołectwo Olszyny  1843
Oświadczenia Majątkowe>2007>Radni  1831
Urząd Gminy>Samodzielne stanowiska>d/s organizacyjnych ORG  1823
Oświadczenia Majątkowe>2011>Pracownicy Urzędu Gminy  1812
Oświadczenia Majątkowe>2007>Pracownicy Urzędu Gminy  1811
Prawo Lokalne>Budżet Gminy>2014  1799
Organizacja>Jednostki pomocnicze>Sołectwo Lipienica  1787
Oświadczenia Majątkowe>2003>Pracownicy Urzędu Gminy  1784
Prawo Lokalne>Budżet Gminy>2013  1779
Organizacja>Jednostki pomocnicze>Sołectwo Krzeszówek  1773
Informacje publiczne>Rejestry, ewidencje i archiwa>Wykaz zabytków  1773
Informacje publiczne>Petycje>Petycje  1757
Komisje>Rewizyjna>Plany pracy  1750
Komisje>Społeczna>Plany pracy  1746
Oświadczenia Majątkowe>2003>Radni  1741
Oświadczenia Majątkowe>2007>Kierownicy jednostek podległych  1740
Oświadczenia Majątkowe>2005>Pracownicy Urzędu Gminy  1720
Oświadczenia Majątkowe>2006>Kierownicy jednostek podległych  1714
Organizacja>Jednostki organizacyjne>Centrum Biblioteczno - Kulturalne Gminy Kamienna Góra  1705
Urząd Gminy>Samodzielne stanowiska>d/s społecznych SP  1703
Informacje publiczne>Rejestry, ewidencje i archiwa>Rejestr instytucji kultury  1688
Oświadczenia Majątkowe>2010> Pracownicy Urzędu Gminy  1684
Oświadczenia Majątkowe>2010>Radni  1682
Oświadczenia Majątkowe>2014>Radni  1679
Oświadczenia Majątkowe>2006>Pracownicy Urzędu Gminy  1661
Oświadczenia Majątkowe>2013>Pracownicy Urzędu Gminy  1660
Urząd Gminy>Język Migowy w Urzędzie>Pomoc dla osób niesłyszących  1656
Oświadczenia Majątkowe>2012>Pracownicy Urzędu Gminy  1653
Oświadczenia Majątkowe>2005>Kierownicy jednostek podległych  1651
Prawo Lokalne>Budżet Gminy>2015  1646
Informacje publiczne>Ochrona środowiska>Program azbestowy  1640
Oświadczenia Majątkowe>2006>Radni  1639
Oświadczenia Majątkowe>2009>Kierownicy jednostek podległych  1611
Oświadczenia Majątkowe>2014>Kierownicy jednostek podległych  1610
Oświadczenia Majątkowe>2008>Radni  1605
Urząd Gminy>Samodzielne stanowiska>Informacja zbiorcza o ilości załatwionych spraw  1603
Oświadczenia Majątkowe>2011>Kierownicy jednostek podległych  1599
Urząd Gminy>Samodzielne stanowiska>d/s promocji gminy, informacji europejskiej i turystyki PI  1596
Komisje>Komisje wspólne>Protokoły posiedzień kadencja 2014-2018  1570
>O Biuletynie>Strona główna Biuletynu Informscji Publicznej  1564
Oświadczenia Majątkowe>2003>Kierownicy jednostek podległych  1557
Informacje publiczne>Organizacje pozarządowe>Sprawozdania  1557
Oświadczenia Majątkowe>2016> Pracownicy Urzędu Gminy  1557
Prawo Lokalne>Budżet Gminy>2016  1552
Oświadczenia Majątkowe>2015>Pracownicy Urzędu Gminy  1548
Oświadczenia Majątkowe>2013>Radni  1546
Oświadczenia Majątkowe>2004>Pracownicy Urzędu Gminy  1542
Prawo Lokalne>Budżet Gminy>2012  1519
Oświadczenia Majątkowe>2008>Kierownicy jednostek podległych  1502
Oświadczenia Majątkowe>2005>Radni  1501
Informacje publiczne>Wybory i referenda>Wybory ławników sądowych 2016-2019  1495
Oświadczenia Majątkowe>2009>Pracownicy Urzędu Gminy  1492
>Organizacja>Wójt  1490
Wybory i referenda>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2015>Obwieszczenia wyborcze  1482
Budżet Gminy>Wykonanie budżetu>2012  1480
Oświadczenia Majątkowe>2015>Radni  1478
Budżet Gminy>Wykonanie budżetu>2010  1477
>Informacje publiczne>Polityka prywatności  1475
Oświadczenia Majątkowe>2009>Radni  1471
Komisje>Komisja Finansowo-Gospodarcza>Plan pracy  1464
Oświadczenia Majątkowe>2004>Radni  1453
Prawo Lokalne>Budżet Gminy>2017  1453
Oświadczenia Majątkowe>2010> Kierownicy jednostek podległych  1451
Oświadczenia Majątkowe>2013>Kierownicy jednostek podległych  1437
>Urząd Gminy>Infrastruktura społeczna  1436
>Urząd Gminy>Geologia, rolnictwo, przemysł  1431
>Urząd Gminy>Zabytki  1418
Oświadczenia Majątkowe>2012>Kierownicy jednostek podległych  1415
Budżet Gminy>Sprawozdania kwartalne>2013  1411
Oświadczenia Majątkowe>2012>Radni  1411
Budżet Gminy>Wykonanie budżetu>2015  1388
Oświadczenia Majątkowe>2016>Kierownicy jednostek podległych  1387
Informacje publiczne>Organizacje pozarządowe>Rada Pożytku Publicznego  1385
Organizacja>Jednostki organizacyjne>Zespół Obsługi Jednostek Gminy Kamienna Góra  1383
Budżet Gminy>Wykonanie budżetu>2014  1377
Oświadczenia Majątkowe>2004>Kierownicy jednostek podległych  1375
Wybory i referenda>Wybory do Sejmu RP i Senatu RP 2015>Obwieszczenia wyborcze  1373
Prawo Lokalne>Budżet Gminy>2011  1371
Budżet Gminy>Sprawozdania kwartalne>2012  1369
Budżet Gminy>Wykonanie budżetu>2013  1367
Oświadczenia Majątkowe>2014> Pracownicy Urzędu Gminy  1366
>Urząd Gminy>Infrastruktura techniczna  1357
Wybory i referenda>Referendum ogólnokrajowe 2015>Obwieszczenia  1356
Urząd Gminy>Samodzielne stanowiska>d/s obsługi Rady Gminy RG  1350
Oświadczenia Majątkowe>2015>Kierownicy jednostek podległych  1348
Budżet Gminy>Sprawozdania kwartalne>2015  1309
Urząd Gminy>Zamówienia publiczne>Plany zamówień  1308
Komisje>Rewizyjna>Protokoły posiedzeń kadencja 2006-2010  1298
Oświadczenia Majątkowe>2016>Radni  1280
Wybory i referenda>Wybory do Sejmu RP i Senatu RP 2015>Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych  1275
Budżet Gminy>Sprawozdania kwartalne>2016  1265
Komisje>Komisja Finansowo-Gospodarcza>Protokoły posiedzeń kadencja 2006-2010  1258
Wybory i referenda>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2015>Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych  1245
Urząd Gminy>Samodzielne stanowiska>d/s informatyki i administracyjno technicznych IA  1239
Oświata>Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym>2014 - 2015  1233
Urząd Gminy>Samodzielne stanowiska>d/s ochrony środowiska OŚ  1228
Wybory i referenda>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2015>Informacja o warunkach udziału w głosowaniu w obwodach głosowania  1228
Budżet Gminy>Wykonanie budżetu>2016  1219
Wybory i referenda>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2015>Komunikat Okręgowej Komisji Wyborczej Nr 2 w Jeleniej Gorze z dnia 20 marca 2015 r.  1207
Wybory i referenda>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2015>POSTANOWIENIE MARSZALKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 4 lutego 2015 r. o zarządzeniu wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej  1199
Budżet Gminy>Sprawozdania kwartalne>2014  1185
Urząd Gminy>Samodzielne stanowiska>d/s Obrony Cywilnej i BHP OC  1163
Informacje publiczne>Plany, programy strategie>Program usuwania wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Kamienna Góra wraz z inwentaryzacją miejsc występowania wyrobów budowlanych zawierający  1162
Prawo Lokalne>Gospodarka przestrzenna>Obwieszczenia  1136
Informacje publiczne>Dzienniki Urzędowe>Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego  1092
>Prawo Lokalne>Zarządzenia Wójta Gminy  1090
>Informacje publiczne>Ocena jakości wody  1086
Informacje publiczne>Plany, programy strategie>Program Ochrony Środowiska  1072
Organizacja>Jednostki organizacyjne>Biblioteka Publiczna Gminy Kamienna Góra  976
>Urząd Gminy>Przyroda  952
Informacje publiczne>Dzienniki Urzędowe>Dziennik Ustaw  951
Informacje publiczne>Organizacje pozarządowe>Wykaz organizacji pozarządowych  897
>Zamówienia publiczne>Ogłoszenia o przetargach  888
Informacje publiczne>Dzienniki Urzędowe>Monitor Polski  836
>Urząd Gminy>Regulamin organizacyjny urzędu  812
>Urząd Gminy>Informacja o stanie załatwianych spraw.  778
>Urząd Gminy>Indeks spraw  734
Indeks spraw>Działalność gospodarcza>Rozpoczęcie działalności gospodarczej.  733
>Informacje publiczne>Przetargi nieograniczone - dostawy  722
Organizacja>Jednostki organizacyjne>Ośrodek Kultury Gminy Kamienna Góra  718
Informacje publiczne>Rejestry, ewidencje i archiwa>Ewidencja pomników przyrody znajdujących się na terenie gminy Kamienna Góra  711
Wybory i referenda>Wybory do Sejmu RP i Senatu RP 2015>Komunikaty Państwowej Komisji Wyborczej  678
>Informacje publiczne>Przetargi nieograniczone - roboty budowlane  663
Prawo Lokalne>Uchwały Rady Gminy do roku 2012>Kadencja 1998-2002  658
Wybory i referenda>Wybory samorządowe 2010>Obwieszczenia i rozporządzenia  645
Informacje publiczne>Ochrona środowiska>Baza danych o ocenach oddziaływania na środowisko  626
Komisje>Budżetu i Finansów (05.12.2006-16.03.2007)>Protokoły posiedzeń  611
>Informacje publiczne>Przetargi nieograniczone - usługi  590
Urząd Gminy>Samodzielne stanowiska>d/s świadczen rodzinnych SR  576
Wybory i referenda>Wybory uzupełniające do Rady Gminy>Obwieszczenia i komunikaty  572
Organizacja>Rada Gminy>Plany Pracy Rady Gminy  560
Oświadczenia Majątkowe>2017>Pracownicy Urzędu Gminy  556
Oświadczenia Majątkowe>2017>Kierownicy jednostek podległych  511
Oświadczenia Majątkowe>2017>Radni  507
Prawo Lokalne>Statut gminy>Załącznik nr 1  494
Organizacja>Rada Gminy>Wiceprzewodniczący Rady  479
Indeks spraw>Działalność gospodarcza>Zmiany prowadzonej działalności gospodarczej.  475
Organizacja>Jednostki organizacyjne>Publiczne Gimnazjum w Krzeszowie  469
Organizacja>Jednostki organizacyjne>Publiczna Szkoła Podstawowa w Krzeszowie  431
>Urząd Gminy>Indeks spraw  412
Prawo Lokalne>Statut gminy>Załacznik nr 4  411
Wybory i referenda>Wybory do Sejmu i Senatu 2011>Obwieszczenia wyborcze  400
Komisje>Komisja Finansowo-Gospodarcza>Plany pracy  400
Komisje>Rewizyjna>Plany pracy  398
Indeks spraw>Działalność gospodarcza>Wydawanie wypisów - zaświadczeń o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.  393
Indeks spraw>Działalność gospodarcza>Wydawanie zezwoleń na sprzedaż i podawanie alkoholu.  387
Urząd Gminy>Indeks spraw>Gospodarstwa agroturystyczne  387
Urząd Gminy>Indeks spraw>Planowanie przestrzenne  385
Indeks spraw>Wodociągi i kanalizacja>Taryfy i rozliczenia z odbiorcami za dostarczanie wody i odprowadzenie ścieków.  378
Prawo Lokalne>Statut gminy>Załącznik nr 2  374
Urząd Gminy>Indeks spraw>Działalność gospodarcza  363
Indeks spraw>Działalność gospodarcza>Zaprzestanie działalności gospodarczej.  362
Wybory i referenda>Wybory samorządowe 2014>Uchwały i informacje GKW  360
Wybory i referenda>Wybory samorządowe 2014>Obwieszczenia i rozporządzenia  357
Organizacja>Jednostki organizacyjne>Publiczne Gimnazjum w Pisarzowicach  353
Organizacja>Jednostki organizacyjne>Publiczna Szkoła Podstawowa w Pisarzowicach  340
Indeks spraw>Gospodarka gruntami gminnymi, rolnictwo>Kupno lub wydzierżawienie gruntów z Gminnego Zasobu Nieruchomości.  337
Komisje>Budżetu i Finansów (05.12.2006-16.03.2007)>Skład komisji  331
Urząd Gminy>Indeks spraw>Ochrona środowiska  330
Urząd Gminy>Indeks spraw>Podatki i opłaty lokalne  326
Wybory i referenda>Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014>Komunikaty  316
Indeks spraw>Gospodarka komunalna i mieszkaniowa>Uzyskanie lokalu mieszkalnego.  315
Organizacja>Wójt Gminy>Protokoły z narad  314
Indeks spraw>Gospodarka gruntami gminnymi, rolnictwo>Zaliczenie pracy na gospodarstwie rolnym do czasookresu zatrudnienia.  308
Indeks spraw>Gospodarka komunalna i mieszkaniowa>Zamiana lokali mieszkalnych /wzajemna/.  304
Indeks spraw>Gospodarka komunalna i mieszkaniowa>Przepisanie uprawnień do lokalu mieszkalnego po zgonie głównego najemcy.  304
Oświadczenia Majątkowe>2014>Pracownicy Urzędu Gminy  303
Urząd Gminy>Indeks spraw>Gospodarka mieszkaniowa  299
Komisje>Społeczna>Plany pracy  299
Indeks spraw>Zagospodarowanie przestrzenne>Decyzja o warunkach zabudowy  299
Komisje>Komisja Finansowo-Gospodarcza>Skład komisji  294
Komisje>Komisja Finansowo-Gospodarcza>Plany pracy  292
Indeks spraw>Ewidencja ludności i dowody osobiste>Wydawanie zaświadczeń z akt ewidencji ludności i dowodów osobistych.  291
Urząd Gminy>Indeks spraw>Wodociągi i kanalizacja  290
Urząd Gminy>Indeks spraw>Drogi gminne  289
Indeks spraw>Gospodarka komunalna i mieszkaniowa>Umarzanie, odraczanie lub rozłożenie na raty spłaty zaległości czynszowych z tytułu najmu lokali mieszkalnych stanowiących mienie gminne.  284
Indeks spraw>Gospodarka gruntami gminnymi, rolnictwo>Usuwanie drzew i krzewów z terenu nieruchomości.  282
Prawo Lokalne>Statut gminy>Załącznik nr 3  279
Urząd Gminy>Indeks spraw>Ewidencja ludności  278
Indeks spraw>Drogi>Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej.  275
Urząd Gminy>Indeks spraw>Gospodarka Gruntami Gminnymi.  274
Indeks spraw>Działalność gospodarcza>Poświadczanie aktualności danych zawartych w zaświadczeniu.  271
Urząd Gminy>Indeks spraw>Dowody osobiste  271
Zamówienia publiczne>Objaśnienia do treści siwz>Podstawa prawna  270
Indeks spraw>Wodociągi i kanalizacja>Zawieranie umów na dostawę wody i odprowadzanie ścieków.  267
Indeks spraw>Gospodarka komunalna i mieszkaniowa>Uzyskanie lokalu socjalnego.  265
Urząd Gminy>Indeks spraw>Podziały i rozgraniczenia nieruchomości  265
Indeks spraw>Podatki>Obowiązek składania Deklaracji na podatek od środków transportowych.  257
Indeks spraw>Gospodarka komunalna i mieszkaniowa>Uzyskanie lokalu zamiennego, zastępczego.  255
Indeks spraw>Ewidencja ludności i dowody osobiste>Wymeldowanie z pobytu stałego decyzją administracyjną.  254
Indeks spraw>Podatki>Obowiązek składania: 1) Informacji o gruntach. 2) Deklaracji na podatek rolny.  252
Urząd Gminy>Indeks spraw>Świadczenia rodzinne  248
Indeks spraw>Podatki>Obowiązek składania: 1) Informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych. 2) Deklaracji na podatek od nieruchomości.  244
Indeks spraw>Podatki>Umorzenie zaległości podatkowych, odsetek za zwłokę lub opłaty prolongacyjnej (dot. podatku rolnego, od nieruchomości,leśnego, od środków transportowy  241
Indeks spraw>Ewidencja ludności i dowody osobiste>Wydanie dowodu osobistego po raz pierwszy.  241
Indeks spraw>Działalność gospodarcza>Informacje dodatkowe dla zainteresowanych działalnością gospodarczą.  236
Indeks spraw>Ewidencja ludności i dowody osobiste>Wymiana dowodu osobistego z powodu: zmiany imienia lub nazwiska, miejsca zamieszkania, zniszczenia, upływu terminu ważności.  233
Indeks spraw>Wodociągi i kanalizacja>Przyłączenie nieruchomości do gminnej sieci wodociągowej/kanalizacyjnej.  227
Indeks spraw>Drogi>Zezwolenie na lokalizację zjazdu z drogi gminnej.  226
Indeks spraw>Gospodarka gruntami gminnymi, rolnictwo>Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego przysługujacego osobom fizycznym w prawo własności gruntów z Gminnego Zasobu Nieruchomości.  224
Indeks spraw>Świadczenia Rodzinne>Wniosek o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych  224
Indeks spraw>Ewidencja ludności i dowody osobiste>Wydawanie dowodów osobistych w przypadku utraty dowodu osobistego.  223
Indeks spraw>Podatki>Obowiązek składania: 1) Informacji o lasach. 2) Deklaracji na podatek leśny.  222
Indeks spraw>Podatki>Odroczenie terminu płatności podatku lub rozłożenie zapłaty podatku na raty (dot. podatku rolnego, od nieruchomości, leśnego, od środków transportowyc  218
Indeks spraw>Drogi>Zezwolenie na lokalizowanie w pasie drogowym drogi gminnej obiektów budowlanych lub urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrze  216
Komisje>Budżetu i Finansów (05.12.2006-16.03.2007)>Plany pracy  216
Indeks spraw>Wodociągi i kanalizacja>Rozłożenia na raty i umorzenia zaległości z tytułu poboru wody i zrzutu ścieków.  213
Indeks spraw>Podatki>Odroczenie lub rozłożenie na raty wypłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę (dot. podatku rolnego, od nieruchomości, leśnego, od środkó  211
Urząd Gminy>Indeks spraw>Gospodarstwa agroturystyczne  209
Komisje>Komisja Finansowo-Gospodarcza>Plany pracy  208
Indeks spraw>Ewidencja ludności i dowody osobiste>Udzielanie informacji adresowych.  205
Urząd Gminy>Indeks spraw>Utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną.  202
Indeks spraw>Zagospodarowanie przestrzenne>Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach  201
Plany, programy strategie>Projekty organizacji ruchu drogowego>Droga gminna nr 114833D w Czadrowie.  190
Indeks spraw>Świadczenia Rodzinne>Wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego  189
Indeks spraw>Ewidencja ludności i dowody osobiste>Wymeldowanie z pobytu stałego, czasowego lub czasowo za granicę.  188
Wybory i referenda>Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014>Informacja dla wyborcy niepełnosprawnego.  188
Wybory i referenda>Wybory samorządowe 2014>Wyniki wyborów do Rady Gminy Kamienna Góra i Wójta Gminy Kamienna Góra  187
Wybory i referenda>Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014>Rejestr uchwał  183
Urząd Gminy>Indeks spraw>Ustalenie kapitału początkowego  182
Indeks spraw>Ochrona środowiska>Usuwanie drzew i krzewów z terenu nieruchomości.  182
Indeks spraw>Ewidencja ludności i dowody osobiste>Zameldowanie na pobyt stały.  181
Indeks spraw>Zagospodarowanie przestrzenne>Decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznego  180
Indeks spraw>Ewidencja ludności i dowody osobiste>Wydawanie dowodów osobistych osobom powracającym z zagranicy.  177
Wybory i referenda>Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014>Informacja Wójta Gminy  172
Indeks spraw>Ewidencja ludności i dowody osobiste>Dopisanie do rejestru wyborców osoby nie zameldowanej na pobyt stały w miejscu stałego zamieszkiwania.  165
Indeks spraw>Ewidencja ludności i dowody osobiste>Zameldowanie na pobyt czasowy ponad 2 miesiące.  162
Indeks spraw>Ewidencja ludności i dowody osobiste>Zwolnienie z odbywania zasadniczej służby wojskowej.  161
Wybory i referenda>Wybory samorządowe 2014>Informacja dla osób niepełnosprawnych  159
Indeks spraw>Zagospodarowanie przestrzenne>Nadawaniew numerów porządkowych na budynkach  157
Indeks spraw>Ewidencja ludności i dowody osobiste>Nadawanie numerów PESEL osobom nie posiadającym stałego zameldowania.  154
Indeks spraw>Ochrona środowiska>Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach  151
Indeks spraw>Ustalenie kapitału początkowego>Ustalenie kapitału początkowego dla osób urodzonych po 31 grudnia 1948.  149
Indeks spraw>Gospodarka gruntami gminnymi, rolnictwo>Utrzymywanie psa razy uznawanej za agresywną.  147
Organizacja>Jednostki organizacyjne>Wiejski Dom Kultury w Krzeszowie  138
Zamówienia publiczne>Objaśnienia do treści siwz>EOG-Termomodernizacja  131
Indeks spraw>Zagospodarowanie przestrzenne>Decyzja o zatwierdzeniu podziału nieruchomości  130
Indeks spraw>Gospodarka komunalna i mieszkaniowa>Dodatki mieszkaniowe.  130
Indeks spraw>Ewidencja ludności i dowody osobiste>Zameldowanie na pobyt czasowy do 2 miesięcy.  128
Urząd Gminy>Samodzielne stanowiska>d/s oświaty OŚ  128
Wybory i referenda>Wybory samorządowe 2014>Obwieszczenia Komisarza Wyborczego we Wrocławiu.  125
Indeks spraw>Gospodarka gruntami gminnymi, rolnictwo>Powiadomienie o zaobserwowanych zagrożeniach środowiska naturalnego lub jego naruszeń.  120
Indeks spraw>Podatki>Umorzenie, rozłożenie na raty opłaty za niespełnienie zawarcia umowy obowiązkowego ubezpieczenia budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego  119
Indeks spraw>Zagospodarowanie przestrzenne>Decyzja o rozgraniczeniu nieruchomości  116
Indeks spraw>Wodociągi i kanalizacja>Techniczna obsługa zabezpieczenia ciągłości pracy urządzeń, sieci wodociągowej i kanalizacyjnej  116
Urząd Gminy>Samodzielne stanowiska>d/s ochrony środowiska OŚ  116
Indeks spraw>Podziały i rozgraniczenia nieruchomości>Podziały nieruchomości  116
Indeks spraw>Gospodarka komunalna i mieszkaniowa>Obsługa techniczno-eksploatacyjna budynków mieszkalnych  115
Komisje>Komisja Finansowo-Gospodarcza>Protokoły posiedzeń kadencja 2010-2014  111
Zamówienia publiczne>Objaśnienia do treści siwz>ORLIK KRZESZÓW  109
Indeks spraw>Gospodarka komunalna i mieszkaniowa>Wynajem lokali użytkowych.  108
Komisje>Rewizyjna>Plan pracy 2015  105
>Zamówienia publiczne>Przetargi  101
Indeks spraw>Podziały i rozgraniczenia nieruchomości>Rozgraniczenia nieruchomości  101
Organizacja>Jednostki organizacyjne>Wiejski Dom Kultury w Pisarzowicach  100
Indeks spraw>Podatki>Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.  100
Indeks spraw>Ochrona środowiska>Powiadomienie o zaobserwowanych zagrożeniach środowiska naturalnego lub jego naruszeń.  98
Komisje>Społeczna>Plan pracy 2015  96
Zamówienia publiczne>Objaśnienia do treści siwz>Droga Ptaszków  94
Indeks spraw>Działalność gospodarcza>Zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej  93
>Organizacja>Wójt Gminy  86
Indeks spraw>Świadczenia Rodzinne>Refundacje wynagrodzeń inwalidów oraz młodocianych pracowników  72
Zamówienia publiczne>Objaśnienia do treści siwz>Dach - Szkoła Szarocin  67
Informacje publiczne>Organizacje pozarządowe>Działalność sportowa  66
Zamówienia publiczne>Objaśnienia do treści siwz>Pisarzowice Ośrodek Kultury  64
Zamówienia publiczne>Objaśnienia do treści siwz>Oświetlenie drogowe Ogorzelec-obwód II  61
Zamówienia publiczne>Objaśnienia do treści siwz>Krzeszów_przedszkole  57
Urząd Gminy>Referaty>d  57
Indeks spraw>Ochrona środowiska>Ustanowienie pomnika przyrody  55
Zamówienia publiczne>Objaśnienia do treści siwz>Most Krzeszów  53
Zamówienia publiczne>Objaśnienia do treści siwz>Gimnazjum Krzeszów  51
>Informacje publiczne>Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego  50
Zamówienia publiczne>Objaśnienia do treści siwz>Wodociag Ogorzelec  50
Zamówienia publiczne>Objaśnienia do treści siwz>Publikacja Raszów  46
Urząd Gminy>Indeks spraw>Utrzymywanie psa razy uznawanej za agresywną  44
Urząd Gminy>Samodzielne stanowiska>d/s ewidencji działalności gospodarczej i promocji gminy DGP  44
Prawo Lokalne>Budżet Gminy>2013  41
Komisje>Komisja Finansowo-Gospodarcza>Protokoły posiedzeń kadencja 2010-2014  37
>>Urząd Gminy  34
>>  33
Indeks spraw>Działalność gospodarcza>Rozpoczęcie działalności gospodarczej.  27
Indeks spraw>Drogi>Podziały nieruchomości położonych na obszarach przeznaczonych w planie zagospodarowania przestrzennego gminy na cele inne niż rolne i leśne , a także  24
Prawo Lokalne>Statut gminy>Statut Gminy Kamienna Góra  21
Zamówienia publiczne>Objaśnienia do treści siwz>Szkoła Krzeszów  21
Zamówienia publiczne>Objaśnienia do treści siwz>Udzielenie kredytu inwestycyjnego .....  21
Indeks spraw>Działalność gospodarcza>Poświadczanie aktualności danych zawartych w zaświadczeniu.  20
Indeks spraw>Drogi>Rozgraniczenie nieruchomości w celu ustalenia przebiegu jej granic i utrwalenie ich na gruncie, w sytuacji gdy zachodzi spór graniczny.  19
Zamówienia publiczne>Objaśnienia do treści siwz>GOK_Krzeszów  18
Zamówienia publiczne>Objaśnienia do treści siwz>Czadrów_pawilon  17
Zamówienia publiczne>Objaśnienia do treści siwz>GOK_Pisarzowice  16
>Prawo Lokalne>Strategia Rozwoju  16
Indeks spraw>Działalność gospodarcza>Udzielanie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką.  15
>Organizacja>Rada Gminy  14
Zamówienia publiczne>Objaśnienia do treści siwz>Plan Zagospodarowania  14
Prawo Lokalne>Zarządzenia Wójta Gminy do roku 2012>Zarządzenia Wójta Gminy  13
Zamówienia publiczne>Objaśnienia do treści siwz>Oświetlenie Gorzeszów  12
Prawo Lokalne>Regulamin organizacyjny urzędu>ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE  11
Zamówienia publiczne>Objaśnienia do treści siwz>Dach Jawiszów 23.  11
Urząd Gminy>Samodzielne stanowiska>d/s rozliczeń finansowych lokali komunalnych FL  11
Indeks spraw>Działalność gospodarcza>Zmiany prowadzonej działalności gospodarczej.  11
Indeks spraw>Działalność gospodarcza>Wydawanie zezwoleń na sprzedaż i podawanie alkoholu.  11
Urząd Gminy>Indeks spraw>Gospodarstwa agroturystyczne !!  10
Zamówienia publiczne>Objaśnienia do treści siwz>Droga_Czarnów  10
Indeks spraw>Gospodarka gruntami gminnymi, rolnictwo>Nabycie lub wydzierżawienie gruntów z Gminnego Zasobu Nieruchomości.  8
Zamówienia publiczne>Objaśnienia do treści siwz>Dach Ogorzelec 63.  8
Oświadczenia Majątkowe>2008>Radni  8
>Organizacja>Przewodniczący Rady  8
Indeks spraw>Drogi>Zezwolenie na umieszczenie w pasie drogowym drogi gminnej urządzeń lub obiektów nie związanych z gospodarką drogową lub potrzebami ruchu.  8
Urząd Gminy>Samodzielne stanowiska>d/s administracji lokalami użyteczności publicznej AU  7
Zamówienia publiczne>Objaśnienia do treści siwz>Most Pisarzowice  7
Prawo Lokalne>Regulamin organizacyjny urzędu>ROZDZIAŁ III. STRUKTURA ORGANIZACYJNA URZĘDU  7
Urząd Gminy>Indeks spraw>Ustalenie kapitału początkowego dla osób urodzonych po 31 grudnia 1948.  7
Zamówienia publiczne>Objaśnienia do treści siwz>Droga Czarnów  7
Indeks spraw>Gospodarka gruntami gminnymi, rolnictwo>Nabycie lub wydzierżawienie gruntów z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa.  6
Indeks spraw>Wodociągi i kanalizacja>Taryfy i rozliczenia z odbiorcami za dostarczanie wody i odprowadzenie ścieków.  6
Organizacja>Komisje> Rewizyjna  6
Indeks spraw>Działalność gospodarcza>Poświadczanie aktualności danych zawartych w zaświadczeniu.  6
Indeks spraw>Wodociągi i kanalizacja>Zawieranie umów na dostawę wody i odprowadzanie ścieków.  6
Indeks spraw>Ewidencja ludności i dowody osobiste>Wydanie dowodu osobistego po raz pierwszy.  6
Prawo Lokalne>Statut gminy>Rozdział VIII  6
Urząd Gminy>Samodzielne stanowiska>d/s technicznych zasobów lokalowych TL  6
Prawo Lokalne>Statut gminy>Rozdział II  6
Urząd Gminy>Samodzielne stanowiska>d/s utrzymania i budowy dróg DR  6
Indeks spraw>Gospodarka komunalna i mieszkaniowa>Umarzanie, odraczanie lub rozłożenie na raty spłaty zaległości czynszowych z tytułu najmu lokali mieszkalnych stanowiących mienie gminne.  5
Prawo Lokalne>Statut gminy>Rozdział III  5
Indeks spraw>Drogi>Zgoda na wykonanie lub przebudowę zjazdu z drogi gminnej.  5
Informacje publiczne>Przetargi Nieograniczone>Przetargi nieograniczone - dostawy  5
Zamówienia publiczne>Objaśnienia do treści siwz>Droga Janiszów  5
Prawo Lokalne>Regulamin organizacyjny urzędu>Załącznik nr 2. Struktura organizacyjna urzędu  5
Zamówienia publiczne>Objaśnienia do treści siwz>Parking Krzeszów  5
Prawo Lokalne>Regulamin organizacyjny urzędu>Załącznik nr 1. Struktura stanowisk Urzędu Gminy w Kamiennej Górze  5
Indeks spraw>Gospodarka komunalna i mieszkaniowa>Uzyskanie lokalu mieszkalnego.  5
Indeks spraw>Działalność gospodarcza>Wydawanie wypisów - zaświadczeń o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.  5
Indeks spraw>Gospodarka gruntami gminnymi, rolnictwo>Usuwanie drzew i krzewów z terenu nieruchomości.  5
Indeks spraw>Drogi>Podziały nieruchomości położonych na obszarach przeznaczonych w planie zagospodarowania przestrzennego gminy na cele inne niż rolne i leśne , a także  5
>Urząd Gminy>Nieodpłatna pomoc prawna  5
Indeks spraw>Podatki>Umorzenie zaległości podatkowych, odsetek za zwłokę lub opłaty prolongacyjnej (dot. podatku rolnego, od nieruchomości,leśnego, od środków transportowy  5
Urząd Gminy>Indeks spraw>test  4
Indeks spraw>Gospodarka komunalna i mieszkaniowa>Dodatki mieszkaniowe.  4
Urząd Gminy>Samodzielne stanowiska>d/s administracji zasobami lokalowymi AL  4
Zamówienia publiczne>Objaśnienia do treści siwz>Kredyt 264 000,00  4
Prawo Lokalne>Statut gminy>Rozdział VII  4
Prawo Lokalne>Statut gminy>Rozdział IV  4
Prawo Lokalne>Statut gminy>Rozdział IX  4
Informacje publiczne>Przetargi Nieograniczone>Przetargi nieograniczone - roboty budowlane  4
Prawo Lokalne>Regulamin organizacyjny urzędu>ROZDZIAŁ II. STATUS PRACOWNIKÓW URZĘDU  4
Prawo Lokalne>Statut gminy>Rozdział VI  4
Prawo Lokalne>Statut gminy>Rozdział V  4
Indeks spraw>Gospodarka gruntami gminnymi, rolnictwo>Utrzymywanie psa razy uznawanej za agresywną.  4
Prawo Lokalne>Statut gminy>Rozdział X  4
Indeks spraw>Gospodarka gruntami gminnymi, rolnictwo>Nabycie lub wydzierżawienie gruntów z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa.  3
Indeks spraw>Gospodarka gruntami gminnymi, rolnictwo>Powiadomienie o zaobserwowanych zagrożeniach środowiska naturalnego lub jego naruszeń.  3
Indeks spraw>Ewidencja ludności i dowody osobiste>Zwolnienie z odbywania zasadniczej służby wojskowej.  3
Indeks spraw>Gospodarka gruntami gminnymi, rolnictwo>Zaliczenie pracy na gospodarstwie rolnym do czasookresu zatrudnienia.  3
Indeks spraw>Działalność gospodarcza>Zaprzestanie działalności gospodarczej.  3
Zamówienia publiczne>Objaśnienia do treści siwz>Droga Rędziny  3
Wybory i referenda>Wybory samorządowe 2014>Wyniki wyborów do Rady Gminy Kamienna Góra i Wójta Gminy Kamienna Góra  3
Indeks spraw>Podatki>Informacja o wysokości stawek podatkowych na terenie gminy Kamienna Góra obowiązujących w roku 2004.  3
Indeks spraw>Ewidencja ludności i dowody osobiste>Dopisanie do rejestru wyborców osoby nie zameldowanej na pobyt stały w miejscu stałego zamieszkiwania.  3
Zamówienia publiczne>Objaśnienia do treści siwz>Ptaszków - studnie kanalizacyjne  3
Indeks spraw>Zagospodarowanie przestrzenne>Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.  3
Zamówienia publiczne>Objaśnienia do treści siwz>Szkoła Pisarzowice  3
Indeks spraw>Gospodarka gruntami gminnymi, rolnictwo>Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego przysługujacego osobom fizycznym w prawo własności gruntów z Gminnego Zasobu Nieruchomości.  3
Indeks spraw>Gospodarka komunalna i mieszkaniowa>Przepisanie uprawnień do lokalu mieszkalnego po zgonie głównego najemcy.  3
Urząd Gminy>Referaty>Świadczeń Rodzinnych  3
Indeks spraw>Podatki>Obowiązek składania: 1) Informacji o lasach. 2) Deklaracji na podatek leśny.  3
>Informacje publiczne>Wybory ławników sądowych 2011  2
Indeks spraw>Ewidencja ludności i dowody osobiste>Wymiana dowodu osobistego z powodu: zmiany imienia lub nazwiska, miejsca zamieszkania, zniszczenia, upływu terminu ważności.  2
Indeks spraw>Działalność gospodarcza>Udzielanie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką.  2
Indeks spraw>Wodociągi i kanalizacja>Przyłączenie nieruchomości do gminnej sieci wodociągowej/kanalizacyjnej.  2
Indeks spraw>Wodociągi i kanalizacja>Techniczna obsługa zabezpieczenia ciągłości pracy urządzeń, sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.  2
>Organizacja>Wiceprzewodniczący Rady  2
Prawo Lokalne>Regulamin organizacyjny urzędu>ROZDZIAŁ VI. ZASADY I TRYB FUNKCJONOWANIA URZĘDU  2
Indeks spraw>Gospodarka komunalna i mieszkaniowa>Uzyskanie lokalu socjalnego.  2
Informacje publiczne>Ochrona środowiska>Program ochrony środowiska  2
Indeks spraw>Wodociągi i kanalizacja>Rozłożenia na raty i umorzenia zaległości z tytułu poboru wody i zrzutu ścieków.  2
Prawo Lokalne>Regulamin organizacyjny urzędu>ROZDZIAŁ V. ZADANIA I KOMPETENCJE POSZCZEGÓLNYCH REFERATÓW I SAMODZIELNYCH STANOWISK PRACY  2
Indeks spraw>Gospodarka komunalna i mieszkaniowa>Zamiana lokali mieszkalnych /wzajemna/.  2
Indeks spraw>Gospodarka komunalna i mieszkaniowa>Uzyskanie lokalu zamiennego, zastępczego.  2
Indeks spraw>Podatki>Obowiązek składania: 1) Informacji o gruntach. 2) Deklaracji na podatek rolny.  2
Informacje publiczne>Przetargi Nieograniczone>Przetargi nieograniczone - usługi  2
Indeks spraw>Ewidencja ludności i dowody osobiste>Nadawanie numerów PESEL osobom nie posiadającym stałego zameldowania.  2
Organizacja>Komisje>Gospodarcza, Ochrony Środowiska i Rolnictwa  2
Prawo Lokalne>Regulamin organizacyjny urzędu>Załącznik nr 3. Podział zadań i kompetencji Kierownictwa Urzędu  2
Indeks spraw>Działalność gospodarcza>Zaprzestanie działalności gospodarczej.  1
Indeks spraw>Ewidencja ludności i dowody osobiste>Zameldowanie na pobyt stały.  1
Zamówienia publiczne>Objaśnienia do treści siwz>Studium Zagospodarowania  1
Indeks spraw>Podatki>Obowiązek składania Deklaracji na podatek od środków transportowych.  1
Informacje publiczne>Wyjaśnienia do przetargów>EOG -Termomodernizacja  1
Indeks spraw>Ewidencja ludności i dowody osobiste>Wymeldowanie z pobytu stałego decyzją administracyjną.  1
Indeks spraw>Podatki>Obowiązek składania: 1) Informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych. 2) Deklaracji na podatek od nieruchomości.  1
Indeks spraw>Gospodarka gruntami gminnymi, rolnictwo>Nabycie lub wydzierżawienie gruntów z Gminnego Zasobu Nieruchomości.  1
Indeks spraw>Ewidencja ludności i dowody osobiste>Wymeldowanie z pobytu stałego, czasowego lub czasowo za granicę.  1
Indeks spraw>Podatki>Odroczenie terminu płatności podatku lub rozłożenie zapłaty podatku na raty (dot. podatku rolnego, od nieruchomości, leśnego, od środków transportowyc  1
Indeks spraw>Drogi>Rozgraniczenie nieruchomości w celu ustalenia przebiegu jej granic i utrwalenie ich na gruncie, w sytuacji gdy zachodzi spór graniczny.  1
Indeks spraw>Ewidencja ludności i dowody osobiste>Wydawanie zaświadczeń z akt ewidencji ludności i dowodów osobistych.  1
>Zamówienia publiczne>Ogłoszenia o przetargach  1
Indeks spraw>Gospodarka komunalna i mieszkaniowa>Wynajem lokali użytkowych.  1
Indeks spraw>Ewidencja ludności i dowody osobiste>Zameldowanie na pobyt czasowy do 2 miesięcy.  1
>Informacje publiczne>Wiadomości testowe  1
Indeks spraw>Działalność gospodarcza>Informacje dodatkowe dla zainteresowanych działalnością gospodarczą.  1
Indeks spraw>Podatki>Odroczenie lub rozłożenie na raty wypłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę (dot. podatku rolnego, od nieruchomości, leśnego, od środkó  1
Indeks spraw>Ewidencja ludności i dowody osobiste>Udzielanie informacji adresowych.  1
Prawo Lokalne>Regulamin organizacyjny urzędu>ROZDZIAŁ VII. ZAKRES UPOWAŻNIEŃ UDZIELONYCH PRACOWNIKOM DO ZAŁATWIANIA SPRAW  1
Indeks spraw>Drogi>Zezwolenie na umieszczenie w pasie drogowym drogi gminnej urządzeń lub obiektów nie związanych z gospodarką drogową lub potrzebami ruchu.  1
Początek strony